U bent hier

Ecologische en sanitaire problemen

De aanwezigheid van uitheemse soorten vormt een van de grootste bedreigingen van de biodiversiteit. Sommige soorten beginnen bijvoorbeeld te overheersen of zich overal te verspreiden en worden zo een rivaal van inheemse soorten, waardoor ze die in gevaar brengen.

Het ‘Belgian Forum on Invasive Species’ telde iets meer dan 50 soorten planten, insecten, vogels, vissen, amfibieën en zoogdieren die in België een bedreiging kunnen vormen voor de plaatselijke ecosystemen.

Er is een zwarte lijst opgesteld met de soorten die een groot milieurisico inhouden; op die lijst staan bijvoorbeeld de reuzenberenklauw, de Aziatische duizendknoop, de Nijlgans en het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje.

Als aanvulling op die zwarte lijst bestaat er ook een ‘grijze’ lijst. Daarop staan uitheemse soorten waarvan de mogelijke impact op het milieu beter aangetoond zou moeten worden, maar die, op grond van het voorzorgsprincipe, wetenschappelijk in het oog gehouden moeten worden. Op die lijst staan bijvoorbeeld de gewone robinia, de halsbandparkiet en de Aziatische grondeekhoorn.

De verschillende dier- en plantensoorten die we in Brussel aantreffen, kunnen ook last hebben van andere problemen, van sanitaire aard dan. Zoals de vogelgriepepidemie van 2003-2006 of bacteriële infecties die kunnen opduiken bij hittegolven. In die gevallen (net zoals in normale gevallen overigens) moeten de gevonden kadavers gemeld worden. Wij leggen uit wat u moet doen als u een kadaver vindt.

Datum van de update: 28/09/2020