U bent hier

Projectoproep moestuinen

U bent lid van een groep burgers, een vereniging of een openbare instelling en u zou graag beginnen met een collectieve moestuin? Elk jaar lanceert Leefmilieu Brussel een projectoproep om kandidaten die een dergelijk project aan het opstarten zijn, te subsidiëren en te omkaderen. Met theorielessen en praktische workshops, in samenwerking met de vzw “Le début des haricots”.

Wat is een collectieve moestuin?

Een stedelijke collectieve moestuin is in de eerst plaats een groene plek, een plaats waar de natuur het voor het zeggen heeft en waar men zich goed voelt!

  • Er worden verschillende producten geteeld: alle soorten groenten (groenten die soms niet in een supermarkt te vinden zijn), sappig fruit, aromatische en geneeskrachtige planten en zelfs bloemen.
  • Het is ook een plaats waar het gezellig toeven is. Iedereen komt hier met zijn of haar kennis en motivatie. Het is deze mix die maakt dat de deelnemers zich hun voedsel terug gaan toe-eigenen.
  • Bovendien is het belangrijk dat het project in zijn geheel gemeenschappelijk wordt beheerd en dat het open staat voor de buurtbewoners.

Met andere woorden: een collectieve moestuin is een plek waar men geniet van de natuur, van het samenzijn met andere tuinliefhebbers en met andere buurtbewoners. Men voert er een fysieke activiteit uit in de openlucht om uiteindelijk te kunnen genieten van lekkere, verse, lokale en seizoensgebonden producten.

Wat zijn de voordelen?

De kandidaten die geselecteerd werden binnen het kader van een projectoproep “Collectieve moestuinen” worden (gedurende 10 maanden) intens  begeleid bij de uitwerking van hun projecten en krijgen financiële steun voor de aankoop van materiaal.

De begeleiding door de vzw “Le Début des haricots” gebeurt vooral via regelmatige ontmoetingen met de kandidaten, met als doel hen te helpen het project uiteindelijk geheel autonoom te doen draaien. Deze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in de vorm van vergaderingen, theoretische cursussen, bezoeken aan de moestuin en praktische workshops.

Elk goedgekeurd project kan ook rekenen op een financiële steun tot 2.000 euro. 

Hoe deelnemen?

Het is aan te raden om voor 15 oktober een intentieverklaring te mailen of  met daarin de wens uw kandidatuur in te dienen voor deze projectoproep.

Het kandidatuursdossier zelf (zie “Handige documenten” hieronder) moet, naar behoren ingevuld en ondertekend, ten laatste op 16 november worden bezorgd, per post (postdatum als bewijs) of door de projectverantwoordelijke, op het volgende adres:

Leefmilieu Brussel
Afdeling Groene ruimten
Dienst Groen netwerk / Moestuinen
Projectoproep “Collectieve moestuinen 2016”
Havenlaan 86c, 1000 Brussel

en tegelijk per e-mail gestuurd

Opmerking

Deze projectoproep richt zich niet tot de scholen, vermits er andere mogelijkheden bestaan om een moestuin in schoolinstellingen in te richten, zoals het project “Jardin des Couleurs”, dat ook wordt begeleid door de vzw “Le début des Haricots”.

Meer info…

  • Voor meer technische en methodologische informatie over collectieve moestuinen, surf naar www.stadsmoestuinen.be.
  • Voor alle vragen omtrent deze projectoproep kan u Aline of Johanne van vzw Le Début des haricots contacteren: e-mail,of per telefoon op het kantoor van de vzw 02 644 07 77.
Datum van de update: 28/09/2020