U bent hier

Aanduiding van de gebieden

In 1996 voltooide het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voornamelijk op basis van de aanwezigheid van vleermuizensoorten, een eerste voorstel van Natura 2000-gebieden. Zes jaar later werd het oorspronkelijk dossier, in samenwerking met WWF-België, herwerkt om de nieuwe wetenschappelijke gegevens te integreren. De drie oorspronkelijke gebieden werden uitgebreid met randgebieden die essentieel zijn als rustgebied, foerageergebied, voortplantingsgebied of overwinteringsgebied voor de beschermde soorten.

De drie gebieden zijn goed voor een totale oppervlakte van ruim 2.300 ha of ca. 14 % van het Brusselse grondgebied. In december 2002 werden ze aan de Europese Commissie voorgesteld, en op 27 maart 2003 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat om:

  • SBZ I: Zoniënwoud met bosrand, aangrenzende bosgebieden en Woluwevallei (2071 ha)
  • SBZ II: Bosgebieden en open gebieden in het zuiden van het gewest (134 ha)
  • SBZIII: Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het gewest (116 ha).

Op 7 december 2004 werden de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgestelde gebieden goedgekeurd door de Europese Commissie. Sindsdien zijn de gebieden voor de Atlantische Biogeografische regio officieel vastgelegd.

De laatste etappe in het uitbouwen van het Natura 2000-netwerk is het aanwijzen van de gebieden als Speciale Beschermingszone (SBZ). Bij deze aanwijzing worden de doelen voor de Speciale Beschermingszones wettelijk vastgelegd. Leefmilieu Brussel formuleerde deze voor elk van de drie Speciale Beschermingszones een voorstel van instandhoudingsdoelen. Via een openbaar onderzoek konden ook burgers hun opmerkingen op deze voorstellen formuleren.

De SBZ II is formeel aangeduid door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000002 : “Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel – Kinsendaal” (.pdf).

De SBZ I is formeel aangeduid door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000001 : "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe" (.pdf).

De SBZ III is formeel aangeduid door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000003: ″Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest" (.pdf) - Erratum (.pdf)

Datum van de update: 28/09/2020

Contact: 

Om een papieren versie te bestellen:

02 775 75 75 of neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu via e-mail.