U bent hier

Welke zijn de Brusselse Natura 2000-gebieden?

Het Natura 2000-netwerk bestaat uit de 2 types van beschermde gebieden, afgebakend in het kader van zowel de “Vogelrichtlijn” als de “Habitatrichtlijn”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen gebieden die in aanmerking komen als “Vogelrichtlijngebied”.

Daarentegen werden er in 2003, ondanks de hoge verstedelijkingsgraad, wel drie zones aangeduid als “Habitatrichtlijngebied”. Deze selectie werd gemaakt op basis van een inventaris van de natuurlijke gebieden in het Gewest, uitgevoerd door Leefmilieu Brussel.

 

Datum van de update: 28/09/2020