U bent hier

Metropolitan Landscapes

Metropolitan Landscapes is een ontwerpend onderzoek naar de sturende rol van open ruimte in het metropolitane gebied van Brussel en de rand. Het doel is niet het uitwerken van concrete projecten die uitgevoerd zullen worden, wel het bijdragen aan beleidsvoorbereiding door het exploreren van nieuwe ideeën rond ruimtelijke ordening.

Deze studie is een gezamenlijk initiatief van Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Ruimte Vlaanderen, de Brusselse en de Vlaamse Bouwmeester. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn gebundeld in een boek dat we presenteerden tijdens een colloquium op 28 januari 2016.

U kan het boek downloaden (.pdf).

Datum van de update: 28/09/2020