U bent hier

Neerpede, tussen stad en platteland

Het richtplan wil de leidraad zijn om de beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Deze studie is gericht op het behoud en de opwaardering van de landschapskwaliteit, het ecologisch erfgoed en de agrarische functie gecombineerd met het duurzaam bestendigen en evenwichtig uitbouwen van het recreatief medegebruik van de open ruimte. 

Het Richtplan is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Leefmilieu Brussel. 

 

Datum van de update: 25/02/2021
Documenten: