U bent hier

Acties van het Gewest

Met 50% niet-bebouwde oppervlakte, 800 verschillende plantensoorten en meer dan 160 diersoorten, blijft Brussel een van de groenste en aantrekkelijkste hoofdsteden van Europa. Maar net als elders in de wereld, wordt de biodiversiteit voortdurend bedreigd. Daarom voert Leefmilieu Brussel de nodige maatregelen in op gewestelijk niveau, om ons uniek natuurlijk erfgoed te beschermen en te ontwikkelen: behoud- en beheerplannen voor de natuur en het Zoniënwoud, verbindingselementen om de groene ruimten op elkaar te laten aansluiten, speeltuinen, moestuinen en waterlopen, beschermde gebieden…

Datum van de update: 28/09/2020