U bent hier

Zijn antennes gevaarlijk?

Antenne wifi
Gsm-antennes en andere zendantennes van hetzelfde type horen thuis in het rijtje van de vele toestellen die ons omringen en die golven uitzenden. In die zin dragen ze bij tot het vergroten van het ons omgevende elektromagnetische veld en het versterken van de elektromagnetische vervuiling of “elektrosmog”.

Niet meer dan de toestellen die we dagelijks gebruiken

De zendantennes houden niet noodzakelijk een groter gevaar in dan de elektronische toestellen die we elke dag gebruiken. Draagbare telefoons, computers, wifi’s en babyfoons zenden evenveel straling uit. Ze gebruiken een zwakker vermogen dan de antennes, maar omdat onze afstand tot de bron zo veel kleiner is, zijn we sterker blootgesteld aan de elektromagnetische velden die ze genereren. Antennes zenden daarentegen permanent uit, terwijl we deze toestellen slechts gedurende een deel van de dag gebruiken (met uitzondering van de wifi die 24 uur per dag aanstaat).

Telefoneren met een gsm, bijvoorbeeld, stelt u bloot aan een elektromagnetisch veld dat veel sterker is dan het veld waaraan u blootgesteld bent in een gebouw in de nabijheid van een of meer antennes.

De microgolfoven waarmee de meeste keukens uitgerust zijn, hebben een werkingsvermogen ((tot 1000 W) dat veel hoger is dan dat van de antennes (tussen 10 en 40 W), ook al is het gegenereerde veld veel zwakker omdat de oven gesloten is wanneer hij werkt.

Bron: https://www.health.belgium.be/nl/vergelijking-van-sar-waarden

Referentiefrequentie = 900 Mhz

Om de effecten van de verschillende toestellen die golven uitstralen te kunnen vergelijken, wordt een referentiefrequentie gebruikt. Waarom? Het is eenvoudig: afhankelijk van hun frequentie dringen de golven dieper of minder diep in het lichaam door, en worden ze in mindere of meerdere mate geabsorbeerd. Bijvoorbeeld, voor eenzelfde penetratie van 5 cm onder de huid worden de laagfrequente golven (10 Mhz) voor 70% geabsorbeerd, terwijl de hoogfrequente golven (100 MHz) slechts voor 20% worden opgenomen. Dit verklaart overigens waarom kinderen gevoeliger zijn: hun lichaam is kleiner, zodat de kans groter is dat de golven hun organen bereiken.

De referentiefrequentie van 900 Mhz maakt een vergelijking op gelijke basis mogelijk. Daarom legt de norm een "referentiefrequentie van 900 Mhz" vast.

Datum van de update: 11/08/2022