U bent hier

Verschillende operatoren, één limiet

Het totale aantal antennes is belangrijk

Hoeveel antennes er ook in uw buurt staan, het elektromagnetisch veld waaraan u wordt blootgesteld, zowel in gebouwen als op de weg, mag niet groter zijn dan 6 V/m. De norm heeft betrekking op de werking van alle zendantennes bij elkaar genomen op de volledige publiek toegankelijke ruimte. De verschillende operatoren moeten “het elektromagnetisch veld dus delen” om de door de norm opgelegde blootstellingsdrempel niet te overschrijden.

Meerdere operatoren, één limiet

Er zijn meerdere operatoren die antennes installeren om het grondgebied te dekken. Om te vermijden dat de blootstellingsnorm wordt overschreden, en tegelijk de verschillende operatoren toe te staan hun eigen antennes te plaatsen, heeft de wet een verdeling tussen de operatoren vastgelegd. In de praktijk heeft elke telefonieoperator recht op een derde van de norm, of 3,45 V/m.

Dit kan verrassend lijken, maar met 3 antennes van 3,45 V/m wordt de norm van 6 V/m niet overschreden. Wanneer er verschillende antennes op dezelfde plaats staan, worden de golven die ze voortbrengen niet zomaar bij elkaar opgeteld. Om dit fenomeen goed te begrijpen, kunnen we het vergelijken met geluid dat zich voortplant in de vorm van golven. Wanneer bijvoorbeeld twee mensen tegelijk praten, is het geluidsvolume rondom niet dubbel zo hoog als het volume dat één stem voortbrengt. In werkelijkheid komen beide stemmen bovenop elkaar en horen we een conversatie die lichtjes luider klinkt dan wanneer één persoon aan het woord zou zijn.

Hetzelfde geldt voor de antennes: de golven komen bovenop elkaar, zodat de totale blootstelling slechts lichtjes wordt versterkt.

Als een 4e operator zich op dezelfde plaats wil vestigen, kan ook hij een derde van de norm krijgen, d.w.z 3.45V/m. Maar indien de antennes van de 4 operatoren in hun globaliteit de totale norm van 6V/m niet kunnen respecteren, moeten alle operatoren die in de zone aanwezig zijn hun antennevermogen beperken tot 25% van de norm, d.w.z. 3V/m.

Datum van de update: 13/07/2021