U bent hier

Onze meetmethode

Op een bepaalde afstand van de zendantenne staan de magnetische en elektrische velden in gelijke verhouding tot elkaar. Het volstaat dus het elektrisch veld te meten om het elektromagnetisch veld te kenmerken.

Leefmilieu Brussel meet de sterkte van de straling die daadwerkelijk wordt waargenomen op elke plek (op straat, in de woningen, op terrassen, enz.) die normaal toegankelijk is voor het publiek (op de openbare weg, in woningen of op terrassen, ...) en niet alleen die straling die de antennes in theorie in staat zijn te genereren.

Om het punt te bepalen waar de blootstelling maximaal is, wordt met behulp van een breedbandsensor een eerste meting uitgevoerd van alle golven door elkaar.  Een fijnere meting wordt uitgevoerd met behulp van een spectrumanalysator. Die werkt met een filter en neemt dus alleen de frequenties in aanmerking die de ordonnantie voor ogen heeft (van 0,1 MHz tot 300 GHz), gemeten in de drie orthogonale richtingen X, Y en Z, gedurende 6 minuten.

De meetmethode is vastgelegd door het besluit van 8 oktober 2009 (gewijzigd door het besluit van 3 april 2014).

Datum van de update: 13/07/2021