U bent hier

Milieuvergunning

De antennes waarop de Brusselse norm betrekking heeft, zijn ingedeelde inrichtingen. Dit betekent dat men ervan uitgaat dat ze een impact hebben op het milieu en dat ze niet kunnen worden gebruikt zonder voorafgaande vergunning die specifieke exploitatievoorwaarden omvat. Ze behoren tot de inrichtingen van klasse 1D.

De operatoren van deze antennes moeten dus over een milieuvergunning van klasse 1D beschikken, om een nieuwe antennesite te kunnen installeren of om de exploitatie van een antenne die vóór de nieuwe wetgeving werd geïnstalleerd, voort te zetten.

Hoe verloopt de procedure om een milieuvergunning te krijgen?

1. De operator dient een aanvraag in

De exploitant wil bijvoorbeeld een nieuwe site met 6 antennes op het dak van een gebouw installeren. Hij moet dan bij Leefmilieu Brussel een aanvraag indienen via een milieuvergunningsaanvraagformulier. Hierbij dient hij een bestand te voegen dat alle kenmerken omvat van de antennes die hij wil installeren, d.w.z. hun positie, hun vermogen, hun zendfrequentie, hun afmetingen en hun hellingen, de stralingsrichting, enz.;

De medewerker van Leefmilieu Brussel kan dan dat bestand invoeren in een programma waarmee de straling van de antennes kan worden gesimuleerd en kan nagaan of de geldende norm wel degelijk in acht wordt genomen op alle publiek toegankelijke plaatsen. Daarvoor voert hij twee simulaties uit :

  • een simulatie van het elektromagnetisch veld in een zone met een straal van 200 meter rond de antennes. Hieruit moet blijken dat de norm van 6 V/m niet wordt overschreden op alle plekken die toegankelijk zijn voor het publiek (inbegrepen terrassen en balkons). De simulatie moet in dat geval rekening houden met alle antennes in deze zone, d.w.z. ook die van andere operatoren die eventueel in de zone gevestigd zouden zijn.
  • een simulatie van het elektromagnetisch veld in een zone met een straal van 200 meter rond de antennes. Hieruit moet blijken dat 33% van de norm (3,45 V/m) niet wordt overschreden op alle plekken die toegankelijk zijn voor het publiek binnenin. In dit geval moet de simulatie enkel rekening houden met de antennes van de operator die de vergunning aanvraagt.

Opmerking: Sinds 15/12/2016 buitenkant simulaties (simulaties op 1.5m van de grond, op terras of op de gevel van het gebouw) hernemen geen quota simulatie meer. Alleen de globale norm word daar nagegaan.

2. Leefmilieu Brussel onderzoekt het dossier en gaat ter plaatse kijken

Na de aanvraag te hebben onderzocht, voert Leefmilieu Brussel een terreinbezoek uit om na te gaan of de omgeving van de antenne op het terrein wel degelijk overeenkomt met wat in de aanvraag wordt beschreven.

3. Leefmilieu Brussel neemt een beslissing

Indien de norm wordt nageleefd, wordt de milieuvergunning afgeleverd. Door deze toe te kennen, wil Leefmilieu Brussel garanderen dat alle voorzieningen voor de veiligheid en de bescherming van de omgeving en de omwonenden werden getroffen.

4. U kunt uw mening geven

Eens de milieuvergunning uitgeleverd is,  kunt u opmerkingen mailen naar ons.

Als Brussel Leefmilieu de klacht gegrond acht (bvb.: afwezige gebouwen die een significatieve impact hebben op de golven transmissie, afwezige terrassen,  overtreding in een plek die toegankelijk is voor het publiek, enz.) word de betrokken milieuvergunning gewijzigd.

Datum van de update: 13/07/2021