U bent hier

Milieuaangifte

De antennes die binnen staan (bv. in gebouwen, metrostations, treinstations of tunnels) zijn inrichtingen van klasse 1C, waarvoor een milieuaangifte vereist is. Dit is een eenvoudigere procedure dan die van de milieuvergunningen.

De operator bezorgt Leefmilieu Brussel een aanvraag die een technisch dossier omvat, met daarin:

  • plannen die de structuur van het netwerk weergeven, alsook de positie van elke antenne;
  • de afstanden die een beschermingsvolume definiëren voor elke antenne. Buiten dit volume moet de 25% van de norm (3 V/m) worden nageleefd. Dit volume mag zich niet lager dan 1,5 m boven de grond bevinden, in een zone die voor het publiek toegankelijk is.

Indien het dossier volledig is, bezorgt Leefmilieu Brussel de operator een bewijs van ontvangst van de aangifte, waarmee deze laatste de werken en/of de exploitatie van zijn antennes kan aanvatten. Er is dus geen openbaar onderzoek voor deze “indoor” antennes.

Datum van de update: 13/07/2021