U bent hier

Een klacht indienen met betrekking tot een blootstelling aan een te hoog electromagnetisch veld

Woont u in de buurt van antennes en denkt u dat u wordt blootgesteld aan een te hoog elektromagnetisch veld?

U kunt  een klacht indienen door het klachtenformulier (.pdf) in te vullen.

Een van onze ambtenaren komt dan gratis ter plekke controleren of de norm van 6V/m niet wordt overschreden.

 

 

 

Wat de elektromagnetische vervuiling betreft, kan Leefmilieu Brussel de naleving afdwingen van:

Leefmilieu Brussel beschikt niet over een wettelijke basis om het volgende te controleren:

  • straling van natuurlijke oorsprong; 
  • golven die worden uitgezonden door apparaten van particulieren, zoals smartphones of individuele wifi-hotspots; 
  • elektromagnetische velden uitgezonden door huishoudelijke apparaten, voedingskabels in de openbare ruimte of in een gebouw, en straatverlichting; 
  • storing van radio- of tv-signalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het BIPT.
Datum van de update: 13/07/2021