U bent hier

Een antenne in uw buurt?

Een nieuwe antenne in uw wijk?

Om een nieuwe antenne te kunnen installeren, heeft de operator een milieuvergunning nodig. Voordat wij deze vergunning toekennen, voeren wij een simulatie uit om na te gaan of de norm voor blootstelling van de omwonenden niet zal worden overschreden. U kunt de resultaten van de simulatie inkijken in ons onlinekadaster.

 

 


Meer over de milieuvergunning voor antennes
Gebruiksaanwijzing voor het lezen van een technisch dossier - Zendantennes (.pdf)

Een antenne op het dak van uw gebouw?

Aangezien antennes naar voor stralen, bijna horizontaal, bent u niet sterker blootgesteld aan straling indien u woont of werkt in een gebouw met een antenne op het dak.

Ondervindt u hinder?

Indien u denkt blootgesteld te zijn aan te hoge elektromagnetische velden, kunt u een klacht indienen. 
Vul hiervoor het klachtenformulier in (.pdf)

Een van onze ambtenaren komt gratis ter plaatse controleren of de norm niet wordt overschreden.

Datum van de update: 18/11/2021