U bent hier

Simulaties van het elektromagnetische veld

De tool: de software Mithra REM

Leefmilieu Brussel gebruikt de software Mithra REM om de aanvragen voor milieuvergunningen voor de exploitatie van antennes te behandelen. 

Deze software maakt gebruik van de zogenaamde 'ray-tracing'-methode, waarmee de resultaten van digitale simulaties van het elektromagnetische veld kunnen worden verkregen. Met deze methode is het mogelijk het elektromagnetische veld te schatten in alle voor het publiek toegankelijke plaatsen rond de antennes waarvoor een vergunning wordt gevraagd, rekening houdend met de bijdragen van alle antennes in de omgeving, die door de operator worden geëxploiteerd en/of waarvoor hij een exploitatievergunning heeft gekregen. 

Op de voor het publiek toegankelijke plaatsen mag de norm nooit worden overschreden. 

Waarom simulaties en geen rechtstreekse metingen?

Omdat de plaatsen waar de Brusselse normen het meest dreigen te worden overschreden, zelden op de begane grond liggen, maar veeleer op de bovenste verdiepingen van gebouwen. 

Die plaatsen zijn dan ook vaak privéruimtes zoals woningen. Om toegang te krijgen tot die ruimtes, hebben we de toestemming nodig van de mensen die er wonen. Het is dus zeer ingewikkeld om er toegang toe te krijgen en metingen uit te voeren. Simulaties zijn in dat opzicht dan ook cruciaal om na te gaan waar de norm wordt overschreden.

Dankzij de simulaties kunnen bovendien beslissingen worden genomen vooraleer de antennes worden geïnstalleerd.

Welke soorten simulaties?

Voor elke milieuvergunningsaanvraag voeren wij twee soorten simulaties uit van het elektromagnetische veld in een onderzoeksgebied in een straal van 200 m rond de antennesite:

  1. Een simulatie toont aan dat de 33% van de norm (3,45 V/m equivalent 900 MHz) in geen enkele voor het publiek toegankelijke zone binnen in gebouwen wordt overschreden. Bij deze simulatie wordt rekening gehouden met de antennes van de milieuvergunningsaanvraag en alle andere antennes van dezelfde operator die in het onderzoeksgebied aanwezig zijn.
  2. Een simulatie toont aan dat de norm van 6 V/m in geen enkele voor het publiek toegankelijke zone wordt overschreden. Deze simulatie houdt rekening met alle antennes in het onderzoeksgebied, d.w.z. ook die van andere operatoren die eventueel in deze zone zijn geïnstalleerd.

Bekijk een filmpje met een demo van de simulatiesoftware Mithra REM:

 

Hoe wordt een simulatie uitgevoerd?

Om de simulaties uit te voeren, werkt Leefmilieu Brussel met URBIS 3D, een databank met de gegevens van de Brusselse gebouwen, die ter beschikking wordt gesteld door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Deze databank wordt minstens een keer per maand automatisch bijgewerkt. Deze update gebeurt op basis van tickets die met name door Leefmilieu Brussel en de operatoren worden ingevoerd wanneer bij de analyse van een vergunningsaanvraag fouten of onnauwkeurigheden worden vastgesteld. 

De parameters van de simulaties zijn vastgelegd in het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden (gewijzigd door het besluit van 1 juli 2021)

Datum van de update: 03/03/2022