U bent hier

Controle

Na de analyse en de uitreiking van de milieuvergunningen heeft Leefmilieu Brussel verschillende tools en procedures geïmplementeerd om op elk moment de naleving van de norm en van de vergunning te kunnen controleren.

Een 3D- kaart van de Brusselse gebouwen die regelmatig wordt bijgewerkt

Leefmilieu Brussel beschikt over een database met de modellering van alle gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze database met Brusselse gebouwen wordt gebruikt om simulaties  van het elektromagnetische veld uit te voeren in het kader van de vergunningsaanvragen. 

Indien het gebouwenbestand in de omgeving van de antennes significant wordt gewijzigd, kan dat een impact hebben op de transmissie van de golven en op de blootstelling aan de golven. In zo'n geval moeten de operatoren het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) op de hoogte brengen zodat de database kan worden bijgewerkt. Indien nodig moet de telefoonoperator zijn situatie regulariseren en een nieuwe milieuvergunning aanvragen. 

Bovendien wordt de database minimum één keer per maand bijgewerkt op basis van tickets die met name door Leefmilieu Brussel worden ingevoerd wanneer bij de analyse van een vergunningsaanvraag fouten of onnauwkeurigheden worden vastgesteld.

Een jaarlijkse 'globale kaart'

Leefmilieu Brussel stelt elk jaar een 'globale kaart' samen van de elektromagnetische emissies, die ons toelaat om statistieken op te maken en vast te stellen waar de norm eventueel wordt overschreden.

We simuleren het elektromagnetische veld van de antennes voor het volledige Gewest. Die simulatie bevat alle antennes en het volledige gebouwenbestand van Brussel-Hoofdstad.

Op die manier kunnen we nagaan of de situaties die werden toegestaan in de afgeleverde vergunningen nog steeds van toepassing zijn en of de blootstellingsnorm voor het elektromagnetische veld wordt nageleefd. 

Resultaat van de simulatie van elektromagnetische emissies in 2020 in het Brussels Gewest

Op de globale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
-    vertegenwoordigt de blauwe zone 77% van het gebied dat is blootgesteld aan < 1 V/m
-    vertegenwoordigen de zeer lichtblauwe zones 17% van het gebied dat is blootgesteld aan 1 tot 2 V/m
-    vertegenwoordigen de lichtblauwe zones 5% van het gebied dat is blootgesteld aan 2 tot 3 V/m
-    vertegenwoordigen de gele zones 1% van het gebied dat is blootgesteld aan > 3 V/m


Waarom wordt de norm overschreden?

De overschrijdingen van de norm die op deze 'globale kaart' kunnen worden afgelezen, zijn doorgaans te verklaren door:

  • veranderingen in het Brusselse gebouwenbestand (gebouwen die zijn afgebroken, gewijzigd of gebouwd sinds de uitreiking van de vergunning);
  • verbeteringen in de berekeningsmethode van de simulatiesoftware.

Heeft een telefoonoperator de norm overschreden?

Als we zien dat de norm wordt overschreden, eisen we dat de betrokken operator de situatie regulariseert. 
Hij moet dan zo snel mogelijk een nieuwe vergunning aanvragen met aanpassing van de technische gegevens van zijn antennes. 

Controle van de technische parameters van de operatoren

Leefmilieu Brussel vraagt de voornaamste operatoren (Orange, Proximus en Telenet) meermaals per jaar een uittreksel uit hun Operations and Maintenance Center (OMC). 

Zo kunnen we controleren of de technische parameters van de meer dan 15.000 zenders in Brussel overeenstemmen met de parameters die in de bijbehorende vergunningen zijn vastgelegd. 

Stellen we met dit instrument een afwijking vast? Dan moet die zo spoedig mogelijk door de betrokken operator worden gecorrigeerd.

Het OMC omvat:

  • zeer complete dossiers over alle gebruikte antennes;
  • alle technische gegevens en parameters van deze antennes. 
Datum van de update: 08/08/2022