U bent hier

Hoe worden de normen gecontroleerd?

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt de maximale norm voor blootstelling aan golven vast. De regering legt vervolgens de regels vast die Leefmilieu Brussel oplegt aan de exploitanten die antennes willen installeren of aanpassen in Brussel. 

Wilt u een antenne exploiteren? Voorwaarden

Vanaf een bepaald vermogen, worden antennes beschouwd als ingedeelde inrichtingen. Men gaat ervan uit dat ze mogelijk een niet-verwaarloosbare impact hebben op het milieu en de gezondheid. 

De operatoren die deze antennes willen exploiteren, moeten dus een vergunning vragen en krijgen. 

Om ervoor te zorgen dat de Brusselse norm wordt nageleefd, legt deze vergunning specifieke exploitatievoorwaarden voor antennes vast. 

Wilt u meer weten over de soorten vergunningen die nodig zijn en de procedure om ze te krijgen? Bekijk dan onze pagina 'Milieuvergunning en aangifte'.

De blootstellingsnorm voor golven doen naleven: controles en onderzoek

Om ervoor te zorgen dat de norm in alle voor het publiek toegankelijke zones wordt nageleefd, voert Leefmilieu Brussel digitale simulaties van het elektromagnetisch veld uit tijdens het onderzoeken van milieuvergunningsaanvragen.  

Zo wordt bijvoorbeeld elk jaar een algemene kaart met de simulatie van het elektromagnetisch veld van het Brusselse grondgebied opgesteld.  

Zijn er twijfels over de naleving van de norm? Dan voert Leefmilieu Brussel metingen van het elektromagnetisch veld uit. We doen bijvoorbeeld jaarlijks een meting  van het elektromagnetisch veld in het Brussels Gewest over een vast traject met de wagen, ook wel de ‘Drive Test’ genoemd. 

Zodra de vergunningen zijn gegeven, voeren we regelmatig andere soorten controles uit. Bekijk voor meer informatie onze pagina 'Controle van de vergunningen'.

Tot slot wil Leefmilieu Brussel voortdurend mee zijn met de laatste ontwikkelingen in dit domein. Daarom onderhouden we nauwe contacten met verschillende onderzoeksgroepen in België en werken we ook mee aan onderzoeksprojecten. Lees er meer over op de pagina van het 'STOEMP-project'.

Datum van de update: 07/12/2021