U bent hier

De elektromagnetische velden rond antennes

De golven dragen het elektromagnetisch veld uit vanaf de bron, dus vanaf de antenne.

De sterkte van het elektromagnetisch veld neemt snel af naarmate de afstand tot de antenne toeneemt, net zoals hitte afneemt naarmate men verder van het vuur weggaat.

En aangezien de golven worden uitgezonden door een antenne in de hoogte, in een bijna horizontale bundel in een welbepaalde richting, is de sterkte van het elektromagnetisch veld in de leefruimten onderaan de antenne vrij zwak. Bovendien neemt de sterkte omgekeerd evenredige af met de afstand: indien u uw afstand tot de antenne verdubbelt, wordt het veld twee keer minder sterk. En als u de afstand vertienvoudigt, neemt de sterkte van het veld tienvoudig af.

Veld van een antenne

                                    Bron illustratie: www.astel.be

Datum van de update: 28/09/2020