U bent hier

Welke gezondheidsproblemen hebben een band met het milieu?

Het is soms moeilijk om het oorzakelijke verband te bewijzen tussen een milieuprobleem en een ziekte. Want diverse factoren kunnen ziekten veroorzaken. De vergelijking tussen wetenschappelijke studies over Brussel en identieke studieresultaten in andere steden, maken het mogelijk om een lijst te maken van een aantal gezondheidsproblemen die verband houden met het Brusselse leefmilieu.

 

Longkanker

Longkanker is in de eerste plaats een gevolg van roken. Dat geldt voor 80% van de gevallen. Ongeveer een derde van alle Brusselaars rookt. Toch tonen studies aan dat bij gelijk tabaksverbruik het risico op longkanker de helft groter is in de stad dan op het platteland. De reden? De aanwezigheid van benzeen en bepaalde koolwaterstoffen in de lucht. Die komen van het wegverkeer, maar ook van sommige fabrieken, huisverwarmingsinstallaties op stookolie, enz.

Cardiovasculaire ziekten

De Wereldgezondheidsorganisatie vatte een reeks studies samen over risicofactoren die een verband leggen tussen bepaalde ziekteprocessen en luchtvervuiling. Daaruit blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door cardiovasculaire ziekten verband houdt met de concentratie van een aantal luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), fijne stofdeeltjes, ozon (O3), …

Astma en allergie van de luchtwegen

De luchtverontreinigende stoffen SO2, ozon en NO2 kunnen astma veroorzaken of verergeren. Deze vervuilers irriteren de slijmvliezen van de luchtwegen en kunnen allergische reacties opwekken of bestaande allergieën verergeren. Andere irriterende factoren zijn stuifmeel en sigarettenrook.

De kwetsbaarste personen zijn kinderen, bejaarden, zieken, en in de eerste plaats personen die in oude, slecht verluchte huizen in vervuilde wijken wonen.

Chronische obstructieve longziekten (COPD)

Langdurige en herhaalde blootstelling aan irriterende stoffen ligt aan de basis van deze chronische ziekten. Zij komen veel voor in Brussel en zorgen er voor hogere sterftecijfers dan in de rest van België. De belangrijkste risicofactor is roken – actief, maar ook passief door te verblijven in plaatsen waar anderen roken. Ook luchtvervuiling (vooral SO2 en NO2) kan de ziekte doen ontstaan of ze verergeren.

CO-vergiftiging

CO is een reuk- en kleurloos gas dat zich bindt aan het bloed. Daar blokkeert het de zuurstoftoevoer naar zenuwstelsel en hart. Een grote blootstelling kan hoofdpijn of braakneigingen veroorzaken. In extreme gevallen leidt het tot onomkeerbare neurologische gevolgen en zelfs tot de dood door gebrek aan zuurstof. CO-vergiftiging is meestal een gevolg van slecht functionerende waterverwarmers, draagbare verwarmingstoestellen of kolenkachels.

Ook uitlaatgassen van auto’s kunnen deze vergiftiging veroorzaken. Die gassen worden gevaarlijk als ze vrijkomen in een afgesloten ruimte zoals een garage. Elk jaar registreren wij talrijke ongevallen en zelfs sterfgevallen door CO-vergiftiging.

Een waaier van symptomen

Een reeks symptomen zoals migraine, rugpijn, hypertensie, depressie, maagzweren, … kunnen ook min of meer in verband staan met leefmilieuparameters zoals lawaai en stress in een stad.

Ten slotte zijn er nog zeldzame en specifieke ziekten die het gevolg zijn van vervuiling, zoals door lood in oude verflagen en waterleidingen (chronische loodvergiftiging).

Datum van de update: 30/11/2015
Documenten: