U bent hier

Heeft de lucht invloed op onze gezondheid?

Zoals in alle Europese steden bevat de lucht in Brussel een aantal vervuilende stoffen (polluenten) die onze gezondheid kunnen beïnvloeden. Het gaat vooral om stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), koolstofmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS). Ze komen vooral van het wegverkeer en de uitstoot van verwarmingsinstallaties.

De stadslucht bevat ook fijne stofdeeltjes – deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micron of een duizendste van een millimeter (PM10), en soms zelfs kleiner dan 2,5 micron (PM2,5). Ze zijn afkomstig van allerlei processen van verbranding en afslijting (remmen, banden op de weg, dieselmotoren, …)

En dan hebben we het niet eens over andere verontreinigende stoffen in de lucht zoals dioxines, pesticiden, …

Wat zijn de effecten op uw gezondheid?

Deze polluenten veroorzaken een toename van ademhalingsproblemen en -aandoeningen: irritatie van ogen en neus, vermindering van het ademhalingsvermogen, hoest, bronchitis, infecties. Bejaarden, kinderen en personen die ziek of verzwakt zijn, lijden extra onder deze symptomen.
Studieresultaten tonen steeds vaker aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen samenhangt met de concentratie van diverse polluenten in de lucht (stofdeeltjes, ozon, …).

Vervuilingspieken

Er zijn twee types vervuilingspieken:

  • Winterpieken zijn het gevolg van de ophoping van polluenten afkomstig van uitlaatgassen van voertuigen en de uitstoot van verwarmingsinstallaties van woningen en kantoorgebouwen. Ze treden op onder bepaalde weersomstandigheden: lichte wind en vooral temperatuursinversie. Dan blijven de vervuilende stoffen tegen de grond hangen alsof ze onder een stolp zitten.
  • Ozonpieken (zomerpieken) ontstaan op zeer hete dagen met veel zon. Dan zijn er veel vervuilende ozonprecursoren in de lucht en is er weinig wind om ze te verspreiden. Een sterke ozonconcentratie in de lucht kan leiden tot irritatie van ogen, neus, keel, ontsteking van de luchtwegen en astma-aanvallen …

En de binnenlucht?

Wij verblijven ongeveer 80% van de tijd binnen in gebouwen: thuis, op het werk, voor onze vrijetijdsbesteding. Of we zitten in de auto of nemen het openbaar vervoer. Kortom, de kwaliteit van de lucht die we daar inademen, is enorm belangrijk. Toch is de luchtkwaliteit binnenshuis vaak slechter dan buiten!
Het effect van binnenluchtvervuiling is soms groter dan die van vervuiling buitenshuis. De oorzaken zijn heel divers: huishoudproducten (onderhoudsproducten, cosmetica, pesticiden, verf, …), de manier waarop men verwarmt en kookt, roken, …

Er is het gebrek aan verluchting en bovendien laat de structuur van veel gebouwen te wensen over.

Datum van de update: 30/11/2015
Documenten: