U bent hier

Wat heeft invloed op onze gezondheid?

Gebouwen (huizen, scholen, kantoren)

Daar brengen we 80% van onze tijd door. De bouwmaterialen, meubelen, verf- en onderhoudsproducten, leidingen, onze activiteiten … heel wat factoren kunnen een invloed hebben op onze gezondheid.

Ons leefklimaat

Stad of platteland, in de buurt van groene ruimtes of van fabrieken? De lucht die we inademen en het lawaai om ons heen, zijn belangrijke elementen.

Onze levenswijze

Leiden we een zittend leven? Doen we aan sport of wandelen we? Genieten we van de groene ruimtes? Hebben we voldoende vrije tijd en sociale relaties – om het even of die beroepsmatig, cultureel of socio-economisch van aard zijn?

Onze consumptiepatronen

Wat we eten heeft een invloed op onze gezondheid (Te veel vetten? Onvoldoende fruit en groenten? Te veel frisdranken en te weinig water? …). Ook sommige bewaarmiddelen of kleurstoffen in onze voeding hebben een effect. En natuurlijk is het duidelijk dat roken of overmatig alcoholgebruik belangrijke gevolgen hebben.

Onze mobiliteit

Nemen we altijd de auto? Of maken we waar mogelijk gebruik van het openbaar vervoer in combinatie met een wandeling? Of kiezen we voor de fiets? Keuzes die minder milieuvervuilend zijn en ons bovendien de lichaamsbeweging geven die zo belangrijk is voor onze gezondheid.

Datum van de update: 18/06/2015