U bent hier

NEHAP-plan

Op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie stelden federale overheid, gewesten en gemeenschappen, een Nationaal Actieplan Milieu en Gezondheid op (National Environment and Health Action Plan of NEHAP).

In de geest van dit plan beslisten de federale, gewest- en gemeenschapsministers bevoegd voor milieu en gezondheid, om een gemeenschappelijke cel voor Milieu en Volksgezondheid op te richten. Ze engageerden zich ook om bestaande gegevensbanken te integreren en het wetenschappelijk onderzoek beter af te stemmen zodat er minder doublures voorkomen. Ze wensen trouwens vooral aandacht te besteden aan de relatie tussen milieu en gezondheid bij vormingsprogramma’s, in de eerste plaats in de medische sector.

Datum van de update: 22/06/2015