U bent hier

Wat doet het Gewest?

In vergelijking met een groot aantal steden, mag Brussel er prat op gaan dat de milieugerelateerde levenskwaliteit vrij goed is. Al is de lucht niet van perfecte kwaliteit, toch is ze helemaal niet ongeschikt om in te ademen. De stad telt een belangrijk aantal groene ruimten waar de burger een luchtje kan scheppen en zich herbronnen, ver van alle lawaai. Het leidingwater beantwoordt aan alle Europese kwaliteitsnormen. Afvalsortering en recyclage verlopen alsmaar beter.

Dat wil niet zeggen dat Brussel het pleit al gewonnen heeft. Integendeel, de stad kan er alleen maar bij winnen als ze de strijd tegen de vervuiling doorzet en de kwaliteit blijft verbeteren van het milieu, van ons leven en dus van onze gezondheid.

Diverse acties rond gezondheid richten zich tot diverse doelgroepen.

  • Het Departement Gezondheid, laboratorium chemie en binnenhuis is binnen Leefmilieu Brussel – BIM actief bezig met de studie en identificatie van volksgezondheidsgegevens. Zo wordt het mogelijk om argumenten te verzamelen voor milieuacties en om die te oriënteren.
  • De Groene Ambulance van Leefmilieu Brussel (RCIB) rukt uit op het ogenblik dat een arts een medische diagnose stelt en vermoedt dat er zich een gezondheidsprobleem voordoet dat een gevolg kan zijn van vervuiling in de woning van de patiënt.
  • Hulpmiddelen voor gezondheidswerkers worden ontwikkeld. Een voorbeeld is SQUATTE. Doelstelling: verbanden helpen leggen tussen een gezondheidsprobleem en de binnenluchtvervuiling die het misschien veroorzaakt.

 

Datum van de update: 22/06/2015