U bent hier

Controles

Leefmilieu Brussel is bevoegd om te controleren of de wettelijke verplichtingen rond de toelating op ingeperkt gebruik worden nageleefd.

Wanneer komt Leefmilieu Brussel tussenbeide?

De inspectiedienst van Leefmilieu Brussel kan in een aantal gevallen administratief optreden en/of een bezoek brengen op het terrein:

  • als een buurtbewoner een schriftelijke klacht indient;
  • bij systematische controles;
  • op vraag van de Dienst Vergunningen van Leefmilieu Brussel om te controleren of de conformiteitsregels van de toelating worden nageleefd.

Sancties

Leefmilieu Brussel mag het ingeperkt gebruik verbieden als de gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd of als u foute of valse inlichtingen hebt verstrekt.

Datum van de update: 07/06/2021