U bent hier

Bent u betrokken partij?

De milieuwetgeving voorziet in een rubriek van ingedeelde inrichtingen voor bepaalde biologische activiteiten in het laboratorium met een ingeperkt gebruik van GGO’s en/of pathogenen organismen. Voor die activiteiten is er een specifieke wetgeving. Ze zouden niet enkel een milieuvergunning vergen, maar ook een specifieke vergunning voor het aspect ‘bioveiligheid’.

De milieuwetgeving over deze materie is van toepassing op:

  • wetenschappelijke instituten;
  • universiteiten en instituten of faculteiten voor hoger onderwijs;
  • onderzoeksinstituten of de eraan verbonden centra;
  • ziekenhuizen of klinieken;
  • klinische laboratoria;
  • laboratoria voor veterinaire analyses;
  • laboratoria voor agronomische analyses;
  • laboratoria voor wateranalyses;
  • farmaceutische bedrijven.

De ‘bioveiligheidswetgeving’ wordt ook ‘contained use’-wetgeving genoemd.

Datum van de update: 07/06/2021