U bent hier

Afvalwaterbeheer

Elk laboratorium verbruikt water. De behandeling van GGO’s en/of pathogene organismen vormt geen uitzondering op die regel. Maar hoe en waar loost u het afvalwater?

Elk laboratorium moet over een gootsteen beschikken. Het afvalwater van uw activiteiten moet u in een speciaal circuit opvangen. Waarom? Omdat Leefmilieu Brussel moet kunnen meten en monsters nemen alvorens dit afvalwater bij het huishoudelijke afvalwater wordt gevoegd. Dit moet dus worden voorzien tijdens de constructie van een nieuw gebouw.

Ieder lokaal moet uitgerust worden met een opvangkuip voor gevaarlijk vloeibare producten. Het lozen in de riolering van deze producten is namelijk verboden. Geef de voorkeur aan methoden voor vernietiging, selectieve verwijdering of recuperatie van zware metalen, oplosmiddelen en chloorhoudende koolwaterstof.

Hebt u een laboratorium van het type L3? Dan kan Leefmilieu Brussel u vragen om het afvalwater van gootstenen en douches inactief te maken vooraleer u het bij het huishoudelijk afvalwater voegt.

Als u organismen behandelt die kunnen overleven in een waterig milieu, moet u regelmatig ontsmettingsmiddel in de stankafsluiters gieten. Dat is de ideale manier om de verspreiding van micro-organismen in de leidingen te vermijden.

Het lozen van GGO’s en/of pathogenen in de riolering is verboden.

Datum van de update: 07/06/2021