U bent hier

IED-ondernemingen

Welke zijn de zogenaamde «IED »-ondernemingen?

«IED » refereert aan het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/11/2013 dat de Europese richtlijn 2010/75/EG van  24/11/2010 omzet.

Deze richtlijn wil de emissies van industrieën van een zekere omvang binnen de perken houden.

 

 

De bedoelde categorieën van industriële activiteiten zijn:

 • Die die zijn opgenomen in bijlage I van het besluit 21/11/2013:
  • Energie-industrieën
  • Productie en verwerking van metalen
  • Minerale industrie
  • Chemische industrie
  • Afvalbeheer
  • Andere activiteiten
 • Maar ook:
  • stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch vermogen van 50 MW of meer (LCP);
  • de afvalverbrandings- en meeverbrandingsinstallaties (WI)
  • de installaties en activiteiten waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt die een bepaalde verbruiksdrempel van oplosmiddelen (VOS) bereiken;
  • Installaties die titaandioxide (TiO2) produceren

Voor al die industriële installaties moet een worden afgeleverd. Zonder die vergunning mogen ze niet in werking worden gesteld. Het « IED »-besluit preciseert bovendien dat de vergunningsvoorwaarden gedefinieerd moeten worden op basis van de beste beschikbare technieken vastgesteld, heronderzocht en, in voorkomend geval, geactualiseerd op Europees niveau.

Het « IED »-besluit specificeert ook de voorwaarden voor de planning, programmering en rapportering die in acht moeten worden genomen voor de uitvoering van de milieu-inspecties.

Datum van de update: 25/01/2022