U bent hier

E-PRTR

De Engelse term E-PRTR betekent European Pollutant Release and Transfer Register. Het betreft een register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen van een aantal grote bedrijven in de regio Brussel-Hoofdstad.

Het biedt:

  • de overheid de mogelijkheid bepaalde tendensen op te volgen op het vlak van emissie van bepaalde verontreinigende stoffen en afvalstromen, en te zien welke vooruitgang wordt geboekt in het kader van het milieubeleid.
  • de burger en de milieuorganisaties toegang tot informatie over het leefmilieu, zowel op plaatselijk als globaal vlak. 

» Leefmilieu Brussel heeft een website aangemaakt om de informatie van het E-PRTR-register ter beschikking te stellen.

Datum van de update: 03/08/2021