U bent hier

Gevaarlijke producten onder bijlage 14 van de REACH-verordening

De REACH-verordening (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2/09/2010 (BS 24/09/2010)) houdende diverse bepaligen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een mengsel gebruiken) deelt de vervaardiging, het gebruik en de opslag van "bijlage 14-stoffen" (stoffen als zodanig of in een mengsel die onder bijlage 14 van de REACH-verordening vermeld staan) bij een nieuwe rubriek, rubriek 173, in.

Voortaan vergen deze activiteiten een milieuvergunning van klasse 1B.

Hierbij vindt u de tabel van stoffen hernomen in bijlage 14 van de REACH-verordening met aanduiding van belangrijke data. U hebt 6 maanden de tijd na de datum van inwerkingtreding van de "verordening van de opname van de betrokken stof in bijlage 14 van REACH" om u in orde te stellen en een milieuvergunningsaanvraag of een wijziging ervan (als u al een milieuvergunning van klasse 1B of 1A hebt)in te dienen.

Tabel van stoffen hernomen in bijlage 14 van de REACH

Nr.

Stof (benaming; referentie)

Verordening tot opname van de stof in de bijlage 14

Datum van opname in de bijlage 14 (= datum van de inwerkingtreding van de desbetreffende verordening)

Uiterste datum voor het indienen van de milieuvergunningaanvraag bij Leefmilieu Brussel

Vrijgestelde vormen van gebruik (categorieën van gebruik)

1

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen (Muskusxyleen)
EG-nr.: 201-329-4
CAS-nr.: 81-15-2

Verordening nr.143/2011 van 17/02/2011

21/02/2011

21/08/2011

 

2

4,4'-diaminodifenyl-methaan (MDA)
EG-nr.: 202-974-4
CAS-nr.: 101-77-9

Verordening nr.143/2011 van 17/02/2011

21/02/2011

21/08/2011

 

3

Hexabroomcyclododecaan (HBCDD)
EG-nr.: 221-695-9 , 247-148-4
CAS-nr.: 3194-55-6, 25637-99-4
Alfa-hexabroomcyclodo-decaan
CAS-nr.: 134237-50-6
Beta-hexabroomcyclo-dodecaan
CAS-nr.: 134237-51-7
Gamma-hexabroom-cyclododecaan
CAS-nr.: 134237-52-8

Verordening nr.143/2011 van 17/02/2011

21/02/2011

21/08/2011

 

4

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat) (DEHP)
EG-nr.: 204-211-0
CAS-nr.: 117-81-7

Verordening nr.143/2011 van 17/02/2011

21/02/2011

21/08/2011

Vormen van gebruik in de primaire verpakking van geneesmiddelen die onder Verordening (EG) nr. 726/2004, Richtlijn 2001/82/EG en/of Richtlijn 2001/83/EG vallen.

5

Benzylbutylftalaat (BBP)
EG-nr.: 201-622-7
CAS-nr.: 85-68-7

Verordening nr.143/2011 van 17/02/2011

21/02/2011

21/08/2011

Vormen van gebruik in de primaire verpakking van geneesmiddelen die onder Verordening (EG) nr. 726/2004, Richtlijn 2001/82/EG en/of Richtlijn 2001/83/EG vallen.

6

Dibutylftalaat (DBP)
EG-nr.: 201-557-4
CAS-nr.: 84-74-2

Verordening nr.143/2011 van 17/02/2011

21/02/2011

21/08/2011

Vormen van gebruik in de primaire verpakking van geneesmiddelen die onder Verordening (EG) nr. 726/2004, Richtlijn 2001/82/EG en/of Richtlijn 2001/83/EG vallen.

7

Diisobutylftalaat (DIBP) EC-nr.: 201-553-2 CAS-nr.: 84-69-5

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

8

Diarseentrioxide
EC-nr.: 215-481-4
CAS-nr.: 1327-53-3

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

9

Diarseenpentaoxide
EC-nr.: 215-116-9
CAS-nr.: 1303-28-2

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

10

Loodchromaat
EC-nr.: 231-846-0
CAS-nr.: 7758-97-6

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

11

Loodsulfochromaat geel (C.I. Pigment Yellow 34)
EC-nr.: 215-693-7
CAS-nr.: 1344-37-2

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

12

Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood (C. I. Pigment Red 104)
EC-nr.: 235-759-9
CAS-nr.: 12656-85-8

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

13

Tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)
EC-nr.: 204-118-5
CAS-nr.: 115-96-8

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

14

2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)
EC-nr.: 204-450-0
CAS-nr.: 121-14-2

Verordening nr.125/2012 van 14/02/2012

18/02/2012

18/08/2012

 

15

Trichlooretheen
EG-nr.: 201-167-4
CAS-nr.: 79-01-6

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

16

Chroomtrioxide
EG-nr.: 215-607-8
CAS-nr.: 1333-82-0

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

17

Uit chroomtrioxide gevormde zuren en oligomeren daarvan Groep bestaande uit:

 • Chroomzuur
  EG-nr.: 231-801-5
  CAS-nr.: 7738-94-5
 • Dichroomzuur
  EG-nr.: 236-881-5
  CAS-nr.: 13530-68-2
 • Oligomeren van chroomzuur en dichroomzuur
  EG-nr.: nog niet toegekend
  CAS-nr.: nog niet toegekend

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

18

Natriumdichromaat
EG-nr.: 234-190-3
CAS-nr.: 7789-12-0 10588-01-9

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

19

Kaliumdichromaat
EG-nr.: 231-906-6
CAS-nr.: 7778-50-9

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

20

Ammoniumdichromaat
EG-nr.: 232-143-1
CAS-nr.: 7789-09-5

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

21

Kaliumchromaat
EG-nr.: 232-140-5
CAS-nr.: 7789-00-6

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

22

Natriumchromaat
EG-nr.: 231-889-5
CAS-nr.: 7775-11-3

Verordening nr. 348/2013 van 17/02/2013

21/04/2013

21/10/2013

 

23

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)

EG-nr.: 500-036-1

CAS-nr.: 25214-70-4

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

24

Arseenzuur

EG-nr.: 231-901-9

CAS-nr.: 7778-39-4

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

25

Bis(2-methoxyethyl)ether (diglyme)

EG-nr.: 203-924-4

CAS-nr.: 111-96-6

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

26

1,2-Dichloorethaan (EDC)

EG-nr.: 203-458-1

CAS-nr.: 107-06-2

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

27

2,2′-Dichloor-4,4′-methyleendianiline (MOCA)

EG-nr.: 202-918-9

CAS-nr.: 101-14-4

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

28

Dichroomtris(chromaat)

EG-nr.: 246-356-2

CAS-nr.: 24613-89-6

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

29

Strontiumchromaat

EG-nr.: 232-142-6

CAS-nr.: 7789-06-2

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

30

Kaliumhydroxyoctaoxodizinkaatdichromaat

EG-nr.: 234-329-8

CAS-nr.: 11103-86-9

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

31

Pentazinkchromaatoctahydroxide

EG-nr.: 256-418-0

CAS-nr.: 49663-84-5

Verordening nr. 895/2014 van 14/08/2014

22/08/2014

22/02/2015

 

32

1-Broompropaan (n-propylbromide)

EG-nr: 203-445-0

CAS-nr: 106-94-5
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

33

Diisopentylftalaat

EG-nr: 210-088-4

CAS-nr: 605-50-5
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

34

1,2-Benzeendicarbonzuur, di-C6-8-vertakte alkylesters, C7-rijk

EG-nr: 276-158-1

CAS-nr: 71888-89-6
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

35

1,2-Benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakte en niet- vertakte alkylesters

EG-nr: 271-084-6

CAS-nr: 68515-42-4
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

36

1,2-Benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en niet-vertakt

EG-nr: 284-032-2

CAS-nr: 84777-06-0
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

37

Bis(2-methoxyethyl)ftalaat

EG-nr: 204-212-6

CAS-nr: 117-82-8
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

38

Dipentylftalaat

EG-nr: 205-017-9

CAS-nr: 131-18-0
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

39

N-Pentyl-isopentylftalaat

EG-nr: —

CAS-nr: 776297-69-9
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

40

Antraceenolie

EG-nr: 292-602-7

CAS-nr: 90640-80-5
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

41

Pek, koolteer, hoge temperatuur

EG-nr: 266-028-2

CAS-nr: 65996-93-2
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

42

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) fenol, geëthoxyleerd [die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat]

EG-nr: —

CAS-nr.: —
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

43

4-Nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd [stoffen met een vertakte en/of niet-vertakte alkylketen met een koolstofgetal van 9, op positie 4 covalent gebonden aan fenol, geëthoxyleerd, waaronder UVCB-stoffen, duidelijk gedefinieerde stoffen, polymeren en homologen vallen, met inbegrip van elk afzonderljik isomeer en/of combinaties van afzonderlijke isomeren]

EG-nr: —

CAS-nr: —
Verordening nr. 2017/999 van 13 juni 2017 04/07/2017 04/01/2018

 

44

1,2-Benzeendicarbonzuur, dihexylester, vertakt en lineair

EG-nr.: 271-093-5

CAS-nr.: 68515-50-4

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

45

Dihexylftalaat

EG-nr.: 201-559-5

CAS-nr.: 84-75-3

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

46

1,2-Benzeendicarbonzuur, di-C6-10-alkylesters; 1,2-benzeendicarbonzuur, gemengde decyl-, hexyl- en octyldiësters met ≥ 0,3 % dihexylftalaat (EG-nr. 201-559-5)

EG-nr.: 271-094-0; 272-013-1

CAS-nr.: 68515-51-5; 68648-93-1

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

47

Trixylylfosfaat

EG-nr.: 246-677-8

CAS-nr.: 25155-23-1

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

48

Natriumperboraat; perboorzuur, natriumzout

EG-nr.: 239-172-9; 234-390-0

CAS-nr.: -

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

49

Natriumperoxometaboraat

EG-nr.: 231-556-4

CAS-nr.: 7632-04-4

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

50

5-sec-Butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-een-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxaan [2] (omvat elke afzonderlijke stereo-isomeer van [1] en [2] en elke combinatie daarvan)

EG-nr.: -

CAS-nr.: -

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

51

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol (UV-328)

EG-nr.: 247-384-8

CAS-nr.: 25973-55-1

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

52

    
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol (UV-327)

EG-nr.: 223-383-8

CAS-nr.: 3864-99-1

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

53

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350)

EG-nr.: 253-037-1

CAS-nr.: 36437-37-3

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

54

2-Benzotriazool-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320)

EG-nr.: 223-346-6

CAS-nr.: 3846-71-7

Verordening nr. 2020/171 van 06/02/2021 27/02/2020 27/08/2020

 

Datum van de update: 14/05/2021