U bent hier

U bent fabrikant of importeur

Om een chemisch product a rato van meer dan 1 ton per jaar te vervaardigen of in de Europese Unie in te voeren, moet u dit product laten registreren door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en hiervoor de REACH-IT-tool gebruiken.
Volgens de hoeveelheid en de aard van de vervaardigde of geïmporteerde producten moet u het Agentschap informatie van verschillende aard bezorgen (fysisch-chemische en ecotoxicologische gegevens, chemisch veiligheidsrapport, beoordeling van de risico’s, samen met de maatregelen en voorstellen om deze risico’s onder controle te houden).
Heeft u uw producten voor 1 december 2008 gepreregistreerd, dan kunt u ze in afwachting van de registratie voort blijven vervaardigen of importeren. Dien in dat geval uw registratiedossier in:
  • voor de hoeveelheden tussen 1 en 100 ton per jaar: voor 1 juni 2018;
  • voor de hoeveelheden tussen 100 en 1000 ton per jaar: voor 1 juni 2013;

Komen uw producten echter niet voor op de lijst van gepreregistreerde stoffen, dan kunt u ze tot de registratie niet meer vervaardigen of invoeren.

Meer informatie over de registratie

Als fabrikant of importeur moet u eveneens de veiligheidsinformatie over de producten aan uw klanten bezorgen. Voor gevaarlijke stoffen maakt en verspreidt u het veiligheidsinformatieblad (VIB), dat u met blootstellingsscenario's aanvult. Voor andere producten geeft u gratis, op papier of elektronisch, informatie door zoals:

  • het registratienummer;
  • de informatie inzake autorisaties (stoffen onder bijlage 14 van de REACH-verordening);
  • de informatie inzake beperkingen (stoffen onder bijlage 17);
  • de relevante informatie om risicobeheermaatregelen te identificeren en door te voeren;
  • enz.
Datum van de update: 28/09/2020