U bent hier

Informatieverplichting

Geef de relevante veiligheidsinformatie door aan uw leveranciers en aan uw klanten.

U moet uw leveranciers eveneens alle inlichtingen bezorgen die van nut kunnen zijn voor de registratie van deze stoffen en in het bijzonder voor de manier waarop u er gebruik van maakt.

Als uw voorwerpen zeer zorgwekkende stoffen bevatten (die voorkomen in de voorlopige lijst voor REACH-bijlage 14), dan is het uw verantwoordelijkheid om uw klanten en eventueel de eindgebruiker in te lichten over de manier waarop ze het product volledig veilig kunnen gebruiken. 

Datum van de update: 28/09/2020