U bent hier

Controle van de autorisaties/beperkingen

Als het veiligheidsinformatieblad in het tweede deel aangeeft dat het product gevaarlijk is, dan moet u nagaan of het geen autorisatieplichtige stof (bijlage 14 van REACH) dan wel een stof waarvoor er beperkingen gelden (bijlage 17 van REACH) bevat. De samenstelling vindt u onder deel 3 « Samenstelling/informatie over de bestanddelen » van het veiligheidsinformatieblad.

Is het product autorisatieplichtig of gelden er beperkingen voor omwille van de samenstelling ervan, dan staat deze informatie in principe onder deel 15 (« wettelijk verplichte informatie ») van het informatieblad. Aangezien de lijst met deze producten met de tijd aangroeit, is het echter mogelijk dat de informatie in het informatieblad niet actueel is.

Om na te gaan of bijlage 14 of 17 van toepassing zijn op uw product, neemt u contact op met uw leverancier of raadpleegt u rechtstreeks bijlagen 14 en 17 van de definitieve versie van de REACH-verordening. Opgelet : u vindt er niet de naam van de producten in terug, maar van de stoffen die misschien een bestanddeel van uw product vormen. 

Datum van de update: 28/09/2020