U bent hier

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten maken deel uit van ons dagelijks leven. Deze producten kunnen een gevaar inhouden voor de brandveiligheid, uw gezondheid of het leefmilieu.

In uw dagelijkse leefwereld

Wanneer u deze producten thuis gebruikt, let dan op de gevaaraanduidingen of gevaarpictogrammen op de verpakkingen. U kunt de tabel met de gevaarpictogrammen en de gevarenklassen consulteren om u te helpen het type gevaar te identificeren .

In uw beroep

Als u een professional bent, als u veel van deze producten gebruikt of opslaat, dan hebt u wettelijke verplichtingen na te leven. Misschien moet u een milieuvergunning aanvragen. Om uw verplichtingen te kennen en te weten hoe u te werk moet gaan slaat u er onze pagina’s over gevaarlijke producten en de milieuvergunning op na.

Als u gevaarlijke producten gebruikt waarvan bepaalde bestanddelen onder bijlage 14 van de Europese REACH-verordening staan, dan dient u een milieuvergunning en een Europese toelating aan te vragen. Raadpleeg onze pagina over gevaarlijke producten onder bijlage 14 van de REACH-verordening.

Datum van de update: 28/09/2020