U bent hier

Zonder pesticiden ? Het kan!

Alomtegenwoordig maar niet altijd nuttig!

Pesticiden zijn chemische, synthetische (kunstmatige) of natuurlijke producten met als doel  "schadelijke" of ongewenste organismen te vernietigen.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden om planten te beschermen en biociden  die in alle andere gevallen gebruikt worden.

Men vindt ze dus overal, zowel buiten als in onze huizen: in ontsmettingsmiddelen, huishoudelijke insecticiden, houtbeschermingsproducten, weefsels of materialen, in de verwarmings- of koelsystemen,  in blekerijen en wasserijen, enz. 

Aangezien ze vandaag duidelijk erkend worden als schadelijk voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu moet hun gebruik tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. 

Als voorzorgsmaatregel en om de gezondheid van iedereen te beschermen worden de gevaarlijkste pesticiden verboden. Sommigen zijn nog beschikbaar voor de verkoop, maar mogen niet meer systematisch worden gebruikt! Vermijd ze zoveel mogelijk!

In huis

Geef de voorkeur aan natuurlijke en traditionele producten voor uw  huishoudelijke producten , vermijd agressieve ontsmettingsmiddelen en producten op basis van bleekwater : regelmatig schoonmaken met zachte producten is beter dan een zeldzame schoonmaakbeurt met agressieve producten.  Vermijd het rondslingeren van afval en etensresten in de keuken (vuilnisbakken die goed sluiten). 

Vermijd het gebruik van doekjes met chemische producten en hormoonontregelende stoffen, ontsmettingsproducten en antimicrobiële gels die gewoonlijk nutteloos zijn (en superresistente bacteriën bevorderen) voor de dagelijkse hygiëne, zowel voor de persoonlijke hygiëne als voor de reiniging van oppervlakken, en geef de voorkeur aan het gebruik van het goede oude stuk zeep, waarvan de efficiëntie steeds opnieuw wordt bewezen.

Voor kruipende of vliegende insecten, vlooien, luizen, muggen, mieren en alle andere kleine beestjes die u zouden kunnen hinderen, bestaan er tal van natuurlijke alternatieven die vermijden dat u zou worden vergiftigd.  Kinderen en huisdieren zijn de eerste slachtoffers van biociden! 

Denk er ten slotte aan natuurlijke producten te kiezen om uw houtwerk en parket te beschermen (lijnolie) of om opnieuw te decoreren (leemverf)!

Buiten

Geef de voorkeur aan natuurlijke alternatieven voor de bescherming en ondoorlaatbaarheid van hout (zoals lijnolie).  Vermijd bleekwater (een zeer giftig, krachtig biocide  dat steen en marmer aantast!) om mos en algen op de muren en terrassen te bestrijden, maar kies voor een hogedrukreiniger die zeer gericht kan worden gebruikt. In het algemeen volstaat een goede straatborstel die regelmatig wordt gebruikt om de vorming van mos te vermijden.

Voor het onderhoud van planten en het gazon worden de  gewasbeschermingsmiddelen  steeds meer aan de wetgeving onderworpen. 

Wetten om uw gezondheid te beschermen

Europa en de lidstaten beschikken over een heel arsenaal om de risico's die verband houden met het gebruik van pesticiden te beperken.   Momenteel hebben de kaderrichtlijn pesticiden en Brusselse pesticidenordonnantie enkel betrekking op de gewasbeschermingsmiddelen.  De biociden zullen daarentegen geleidelijk in het Gewestelijk Programma voor de reductie van pesticiden worden geïntegreerd.

Om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen, verbiedt de Brusselse ordonnantie meer bepaald het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  in inrichtingen met kwetsbare groepen (scholen, ziekenhuizen, enz.).  

Datum van de update: 26/05/2016