U bent hier

Waarom verluchten en ventileren?

Door menselijke activiteiten (wassen, poetsen, koken, verdamping van de huid,…) komt relatief veel waterdamp in de woning vrij die moet worden afgevoerd om problemen van condensatie en schimmelvorming te vermijden. Anderzijds verbruikt de mens zuurstof die constant moet aangevuld worden met nieuwe buitenlucht, zoniet ontstaan lichamelijke verstoringen.

De laatste decennia (vooral sinds de oliecrisis van 1973) maakt men gebouwen steeds energie-efficiënter, ondermeer door ze luchtdicht te maken. Tegelijk is het aantal vervuilende bronnen binnenshuis toegenomen. Onderhoudsmiddelen zijn krachtiger (en dus giftiger) geworden en meer en meer materialen, zoals bouwmaterialen, veroorzaken irritaties en zijn niet bevorderlijk voor een goede regulering van het binnenklimaat. Doordat er vaak onvoldoende verlucht of geventileerd wordt stapelen de ongezonde stoffen zich binnenshuis op. Studies hebben aangetoond dat de kwaliteit van de binnenlucht soms vele malen slechter is dan de kwaliteit van de buitenlucht. Daarom is verluchten of ventileren uiterst belangrijk.

Gemiddeld genomen spenderen we 80% van onze tijd binnenshuis. Om een gezond binnenmilieu te bekomen dient verontreinigde lucht zoveel mogelijk afgevoerd te worden door te ventileren. Indien dit niet mogelijk is kan men ook verluchten. Niet alleen voor onze gezondheid maar ook voor ons wooncomfort en voor het gebouw zelf is een goede kwaliteit van de binnenlucht belangrijk!
Er kunnen zich verschillende problemen voordoen door te veel of te weinig te verluchten of te ventileren en dit zowel op niveau van het comfort, op niveau van de gezondheid, op niveau van de woning zelf of op niveau van energiehuishouding.

In wat volgt worden voor de verschillende groepen van problemen oplossingen aangereikt. 

Datum van de update: 21/09/2018