U bent hier

Hoe isoleren?

Bestaande gebouwen zijn niet altijd even gemakkelijk te isoleren. Nochtans is een goede isolatie van de woning belangrijk, wil men het energieverlies beperken. Isolatiewaarden voor de verschillende constructieonderdelen (uitgedrukt in U-waarde) overschrijden best niet onderstaande waarden (gebaseerd op EPB Vlaanderen).
 

Constructiedeel

Maximale U-waarde

Dak of plafond naar niet-geïsoleerde zolder0,4 W/m²K
Buitenmuur0,6 W/m²K
Vloer boven een buitenomgeving0,6 W/m²K
Andere vloeren0,4 W/m²K
Gemene muur naar buurgebouw1,0 W/m²K
Vensters (raamprofiel + beglazing)2,5 W/m²K
Beglazing1,6 W/m²K
Deuren en poorten2,9 W/m²K

 

Vermits door het dak 35% van de in huis opgewekte warmte verdwijnt, dient er in de eerste plaats dakisolatie te worden voorzien. Onderstaande tabel toont richtwaarden voor de financieel meest interessante isolatiediktes. De hoogst gerangschikte ingrepen doe je best eerst.

Renovatie:

  1. 8-12 cm dakisolatie
  2. 4-6 cm vloerisolatie indien gemakkelijk bereikbaar
  3. Beter beglazing met ventilatieroosters
  4. Gevelisolatie

Nieuwbouw:

  1. 16 cm dakisolatie
  2. 8 cm gevel- en vloerisolatie
  3. Beter beglazing met ventilatieroosters

Vermijd koudebruggen

Koudebruggen zijn plaatsen in een constructieonderdeel waar de isolatie doorbroken wordt. Dit heeft als gevolg dat warmteverliezen ontstaan die tot allerlei problemen kunnen leiden (o.a. condensatie). Koudebruggen ontstaan door fouten in het ontwerp (slechte isolator, bijvoorbeeld dorpel) of door uitvoeringsfouten (onzorgvuldig aangebrachte isolatie, bijvoorbeeld openingen tussen isolatieplaten).

Bouw wind- en luchtdicht

Materialen zijn warmte-isolerend in de mate dat ze een laag stilstaande lucht bevatten. Om de isolatie optimaal te benutten dient de constructie winddicht te zijn aan de buitenzijde en luchtdicht aan de binnenzijde. De winddichting vormt de afscherming aan de buitenzijde van de isolatie en zal ervoor zorgen dat vocht, wind en stof niet in de isolatie kunnen dringen. De luchtdichting zit langs de binnenzijde en zorgt ervoor dat er geen warme vochtige binnenlucht in de isolatie kan dringen.

Datum van de update: 21/09/2018