U bent hier

Aanbevelingen voor de luchtkwaliteit

Als we spreken van een goede kwaliteit van de binnenlucht houdt dat in dat de lucht binnenshuis zowel op niveau van comfort als op niveau van gezondheid aan bepaalde eigenschappen voldoet. Deze eigenschappen zijn de volgende:

  • Een comfortabele temperatuur. Deze temperatuur is persoonsafhankelijk, afhankelijk van de activiteiten die worden uitgevoerd en varieert bovendien tussen seizoenen en verblijfsruimten. Gemiddeld beschouwen we een temperatuur van 19 à 22°C in de winter en een temperatuur van 22 à 26°C in de zomer als een comfortabele temperatuur voor leefruimten. In ruimten zoals gang, toilet en eventueel ook de slaapkamer kan een temperatuur van 15°C in de winter volstaan.
  • Een aangenaam vochtgehalte. De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid dient 40 à 60% te bedragen.
  • Zonder chemische, fysische of biologische verontreiniging

De kwaliteit van de binnenlucht wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van verontreinigende bronnen binnenshuis maar ook de kwaliteit van de buitenlucht is bepalend voor de kwaliteit van de binnenlucht.

De binnenlucht kan verontreinigd of bezoedeld worden door verschillende bronnen:

  • de aanwezigheid van levende organismen (mensen, huisdieren, planten,…)
  • menselijke activiteiten (lichaamsgeuren, koken, wassen, onderhoud,…)
  • emissies uit materialen (meubelen, constructie- en afwerkingsmaterialen)
  • bewonersgedrag (rookgedrag,…)
  • aanwezige apparatuur (tv, printers, fax,…)
  • (onvolledige) verbranding van brandstoffen
  • omgeving (verkeer,…)
Datum van de update: 21/09/2018
Documenten: