U bent hier

Energieverlies

Een goede isolatie en luchtdichtheid van de woning zorgen voor minder energieverlies. Bovendien zorgt de verhoogde temperatuur van de verschillende constructieonderdelen voor een hoger comfortgevoel en een afname van risico op schimmelvorming.

Isoleren is dus noodzakelijk. In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, kan u niet te veel isoleren maar isoleren dient wel steeds gepaard te gaan met ventileren. Hoe meer men isoleert en hoe meer men het gebouw luchtdicht maakt, hoe groter de noodzaak aan ventilatie. Ventileren wordt dikwijls beschouwd als het verliezen van energie. Nochtans is ventilatie noodzakelijk om een gezonde binnenlucht te bekomen. Daarom is het belangrijk dat niet te weinig maar ook niet overmatig geventileerd wordt.

Vermits ventileren of verluchten tijdens koude perioden inhoudt dat verontreinigde of bezoedelde binnenlucht met een hoge energie-inhoud ververst wordt door buitenlucht met een lagere energie-inhoud, zal er sprake zijn van enige vorm van energieverlies. Zeker indien overmatig geventileerd wordt gaat heel wat energie verloren.

Maar ondanks het verlies aan energie is ventileren of verluchten een absolute must! Te weinig ventileren of verluchten zorgt namelijk voor een slechte kwaliteit van de binnenlucht en op termijn mogelijk voor een slechte gezondheid, een verminderd wooncomfort of schade aan de woning, wat financieel grote gevolgen met zich mee kan brengen. Om de energiekosten te beperken, raden we aan op een manier te ventileren of verluchten waarbij een evenwicht bestaat tussen voldoende ventileren of verluchten om een goede luchtkwaliteit na te streven en niet te veel ventileren of verluchten met een aanvaardbare luchtkwaliteit en een aanvaardbaar energieverlies. Men spreekt van gecontroleerd ventileren. Verluchten kan in zekere mate ook gecontroleerd, maar zal toch steeds meer energieverlies met zich meebrengen dan gecontroleerd ventileren. Om het energieverlies tot een minimum te beperken, bestaan ventilatiesystemen met warmteterugkoppeling waarbij de afgevoerde lucht de koude binnenkomende lucht opwarmt om het energieverlies te beperken. Deze systemen zijn enkel mogelijk indien een volledig mechanische ventilatiesysteem aanwezig is. Ook vraaggestuurde systemen (automatische regeling van luchttoevoer op basis van een sensor die vochtigheid, aanwezigheid of CO2 opmeet) kunnen enigszins het energieverbruik beperken en toch een goede luchtkwaliteit opleveren.

Hoe men op een evenwichtige manier kan verluchten of ventileren is afhankelijk van tal van factoren. Specifieke raadgevingen volgens ruimte en volgens situatie volgen in het werkinstrument.

Datum van de update: 21/09/2018