U bent hier

Studie over de binnenluchtkwaliteit in de kleuterscholen

Naast de onderzoeken in de Brusselse woningen, uitgevoerd op medisch verzoek, en de studie over de binnenluchtkwaliteit in de kinderdagverblijven, besliste de RCIB in 2012 om zich ook over de binnenluchtkwaliteit in de kleuterscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te buigen.

De literatuur leert ons dat 30% van de mensen die na 1980 geboren werden in de industrielanden, klinisch allergisch zijn. De prevalentie van allergieën is tussen 1980 en 2000 verdubbeld. Daarna stabiliseerde ze zich voor astma en bleef ze licht toenemen voor rinitis. Allergie is een multifactoriële aandoening die het gevolg is van genetische aanleg en van omgevingsfactoren zoals verontreiniging, levenswijze, leefgewoonten, wijzigingen in het voedingspatroon...

Jonge kinderen zijn kwetsbare wezens omdat hun ademhalings- en hun immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld zijn. Zij nemen tot twee keer meer verontreinigende stoffen op dan een volwassen persoon (grotere zuurstofbehoefte) en scheiden ze trager uit, zodat de polluenten zich ophopen in hun organisme. Blootstelling aan diverse polluenten bevordert rinitis, allergische verschijnselen en astma, maar ook hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, irritatie van ogen, keel en huid.

De RCIB legt 30% van zijn huisbezoeken af op plaatsen waar kinderen van 0 tot 6 jaar verblijven, en 1 onderzoek op 6 heeft betrekking op een kind van minder dan 2 jaar. Na de kinderdagverblijven is het logisch dat nu de verontreiniging van de binnenlucht in kleuterscholen onder de loep wordt genomen.

Net zoals de crèches werden de deelnemende scholen op vrijwillige basis gekozen. Samen met de directeur/directrice wordt een vragenlijst ingevuld. De meeste vragen houden verband met het gebouw en zijn onderhoud. De te onderzoeken klassen en andere lokalen worden gekozen in samenspraak met de directie (vochtproblemen...).

Vervolgens worden bepaalde chemische, biologische en fysische polluenten opgespoord.

De geanalyseerde verontreinigende elementen zijn:

 • vluchtige organische stoffen (VOS)
 • formaldehyde
 • pesticiden
 • lood in verf/ in het leidingwater
 • fijne deeltjes (PM 10 - 2,5 - 1)
 • koolstofmonoxide
 • stikstofoxiden en koolstofdioxide
 • schimmels
 • bacteriën
 • legionella
 • mijtachtigen
 • kattenallergenen
 • lawaai

De omgevingsparameters (temperatuur, relatieve vochtigheid) worden eveneens gemeten.

In 2012 en 2013 werden vier kleuterscholen geanalyseerd.

De eerste bevindingen duiden op:

 • een concentratie koolstofdioxide (CO2) die vaak te hoog is;
 • schimmelhaarden in twee klassen van een school;
 • bevredigende resultaten voor het kattenallergeen Fel d1, uitgezonderd in één lokaal.

Let wel, dit is slechts een verkennend onderzoek in het kader van de studie over de binnenluchtkwaliteit in de kleuterscholen van het Brussels Gewest.

Datum van de update: 21/09/2018