U bent hier

Project kinderkribben

De voorbije decennia hebben tal van studies aangetoond dat het aantal allergische pathologieën in de westerse wereld almaar toeneemt. De prevalentie van allerlei allergische aandoeningen, zoals atopisch eczema, rinitis en astma, bleek daarbij verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Een allergie is een multifactoriële ziekte die voortvloeit uit een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren, zoals vervuiling, leefwijze, leefgewoonten, verandering van voedingsgewoonten, enz.

Een blootstelling aan binnenhuisvervuiling op jonge leeftijd leidt o.a. tot acute infecties van de luchtwegen bij kinderen jonger dan 5 jaar.

Analyses van de binnenhuisvervuiling in de Brusselse crèches

De RCIB beschouwt het dan ook als één van haar belangrijkste taken om de blootstelling van zuigelingen en jonge kinderen aan polluenten in het binnenmilieu na te gaan en dat met name in crèches.

In dergelijke ruimten kunnen tal van risicofactoren onderzocht worden. Concreet wordt de omgeving daarbij getest op de aanwezigheid van een reeks chemische en biologische polluenten, waarbij ook een aantal fysieke parameters gemeten wordt, zoals de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het omgevingslawaai.

Voor elke onderzochte crèche wordt verder samen met de directrice of de sociaal assistente ook een vragenlijst ingevuld. De betroffen vragen houden daarbij voornamelijk verband met het gebouw op zich en zijn “onderhoud”.

Gedeeltelijke conclusies

In 2006, 2007 en 2008 werden respectievelijk 4, 6 en 5 crèches in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderzocht.

De aldus verzamelde resultaten wezen weliswaar niet op het bestaan van belangrijke problemen, maar maken het formuleren van algemene conclusies evenwel nog niet mogelijk, omdat:

  • nog onvoldoende crèches werden bestudeerd;
  • het verband tussen omgeving en hygiëne nog nader bestudeerd moet worden (bv. de impact van het gebruik van hygiëneproducten op de omgeving);
  • het verband tussen de omgeving en de gezondheid van de gebruikers nog nader bestudeerd moet worden (bv. de identificatie van het aantal kinderen met chronische aandoeningen, allergieën, …);
  • ook al werd er dan geen enkele chemische substantie in een onrustwekkende concentratie in de lucht aangetroffen, het niettemin nodig blijft om de vertrekken waar de kinderen verblijven, voldoende te verluchten;
  • bepaalde dragers (kasten) loodhoudende verf in ongewijzigde onderlaag bevatten;
  • het nog te vroeg is om al een vergelijking te kunnen maken van de biologische omgevingskwaliteit van de zones die met schoenen betreden mogen worden en de zones waar alleen pantoffels toegelaten zijn;
  • de analyses van de keukenwerkbladen aanzienlijke bacteriële besmettingen aan het licht brachten;
  • er geen enkele besmetting met legionella pneumophila vastgesteld werd, zelfs niet in crèches die over een elektrische warmwaterinstallatie beschikken;
  • het bestaan van vochtproblemen vastgesteld kon worden, met schimmelvorming tot gevolg.
Datum van de update: 21/09/2018