U bent hier

RCIB, de Groene Ambulance

Hebt u een allergie? Chronische hoofdpijn? Concentratieproblemen? Voelt u zich regelmatig misselijk? En brengen geneesmiddelen geen oplossing? Dan bent u misschien het “slachtoffer” van binnenluchtvervuiling in uw woning.

 

De RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling) en zijn Groene Ambulance

In februari 2000 startte Leefmilieu Brussel samen met het WIV en FARES, een Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB).
Deze cel wil met een geïntegreerde totaalaanpak in de woning zelf vervuiling lokaliseren die misschien aan de bron ligt van de gezondheidsproblemen. Ze komt met zijn Groene Ambulance ter plaatse en vormt een aanvulling op de medische diagnose.
Hoe gaat dat in de praktijk? Als een arts vermoedt dat een gezondheidsprobleem verband houdt met binnenluchtvervuiling in de woning van de patiënt, kan hij een interventie van de Groene Ambulance aanvragen.

Een team analisten en een sociaal verpleegster komen aan huis, nemen chemische en biologische monsters en vullen een vragenlijst in over de levenswijze van de bewoner.  Er volgt een analyse, die de arts die de cel waarschuwde, aanvult met zijn commentaren. Daarna krijgt de bewoner specifieke adviezen. Is de situatie zorgwekkend? Dan kan de sociaal verpleegster de hulp inroepen van bevoegde autoriteiten (OCMW, gemeentediensten, Gewestelijke Wooninspectiedienst, …). Een jaar later neemt de cel opnieuw contact op met de arts en zijn patiënt om de gezondheidstoestand te evalueren.

Alleen inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen beroep doen op RCIB.

Andere doelstelling van de RCIB

Een andere doelstelling van de cel heeft een preventief karakter: de studie en evaluatie van binnenluchtvervuiling in woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze werkzaamheden maken het mogelijk om op lange termijn een actiestrategie uit te werken (adviezen, handelwijzen, behandelingen, …).

Datum van de update: 21/09/2018
Documenten: 

DVD

De vzw Habitat & Rénovation heeft een dvd gemaakt over de tentoonstelling "Ma casa bon vivre". Die dvd is een animatietool die bij de vzw kan worden verkregen.

Habitat & Rénovation
Sans-Soucistraat 110A
1050 Elsene