U bent hier

PEST: Gebruiksaanwijzing

U kan de PEST-gids op twee manieren raadplegen :

  • via de specifieke klachten
  • via de verschillende verontreinigende stoffen of agentia. De fiches over de verschillende agentia zijn opgebouwd volgens een vast stramien, volgens het letterwoord PEST:
    • P = Probleem, de verantwoordelijke agentia ;
    • E = Evaluatie: vragen die u moet stellen over de woon- en leefomstandigheden (woning, maar ook crèche, kantoor…) ;
    • S = Studie: analyse van de concrete situatie (wat bekijken bij een huisbezoek? welke tests uitvoeren?) ;
    • T = Te nemen maatregelen: de behandeling. 

Voor elke verontreinigende stof beschrijven we de nuttige tests die kunnen worden uitgevoerd om de aanwezigheid ervan aan te tonen en geven we een aantal concrete aanbevelingen om hun effect op de gezondheid te verminderen. Sommige van die aanbevelingen komen systematisch terug. Ook wanneer er geen universeel recept voor een gezonde woning bestaat, dan zijn er toch een aantal basisregels die voor bijna elke situatie geldig zijn.  

Ook worden de zes geselecteerde gezondheidsproblemen schematisch weergegeven in een overzichtelijke fiche waardoor u in één oogopslag een overzicht krijgt van de mogelijke agentia, de uit te voeren tests en mogelijke oplossingen. Het PEST-schema wordt hier dus in beknopte vorm hernomen.

Datum van de update: 21/09/2018