U bent hier

Bibliografie

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft in samenwerking met de Fédération des Maisons Médicales (FMMCsf) en verschillende experts een synthesedocument uitgewerkt. Dit dossier bevat een aantal steekkaarten die de verschillende gezondheidsproblemen in verband met binnen- en buitenhuisvervuiling in detail behandelen. Het bevat ook een uitgebreide bibliografie.

Documentatiecentrum voor astma en allergie: opgericht door de Fonds des Affections Respiratoires (FARES) et la Fondation pour la Prévention des Allergies par la Prévention des Allergies asbl. Bedoeld om iedereen die aan een chronische ziekte lijdt te helpen en beter te informeren. Brochures, artikelen, video. Leeszaal waar alle materiaal kan worden geraadpleegd.
56 rue de la Concorde - 1050 Brussel - Tel. 02.512.29.36 (FARES) / 02.511.67.61 (FPA)
dinsdag 13.30 - 16.30 / woensdag 9.00 - 12.00

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn stelt aan alle geïnteresseerden de documenten ter beschikking die gebruikt kunnen worden onder meer voor professionele doeleinden. Het gaat hier over wetenschappelijke artikels, onderzoeksrapporten, documenten met statistische gegevens,.... Er zijn heel wat documenten ter beschikking betreffende de link "binnenhuisvervuiling en gezondheid". Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op afspraak (er is mogelijkheid van fotocopies).
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Louizalaan 183, 1050 Brussel - Tel. 02/502 60 01 of 02/552 01 89 -http://www.observatbru.be/documents/home.xml?lang=nl

Aanbevolen boeken en artikelen :

 1. Chasseur C., Nollard N. Zwammen in woningen. Deel 1 : inleiding tot de mycologie, gezondheidsrisico's, expertises. WTCB Tijdcshrift, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, 1ste trimester 2003.
  Binnenkort verschijnt int het WTCB-tijdschrift een dossier over de belangrijkste vocht- en schimmelproblemen in woningen, met een overzicht van de huidige stand van zaken in verband met het verhelpen van deze problemen.
 2. Coll. expertise. " Plomb dans l'environnement: quels risques pour la santé ? " Editions Inserm, Paris, 1999.
 3. De Brouwer Christophe. Médecine et problèmes d'environnement. Toxicologie industrielle et de l'environnement. Introduction à la médecine du travail. Introduction à la Toxicologie. PUB 2002.
 4. Dehoux S et P. Habitat Qualité Santé : clefs en main. Le Guide de l'Habitat sain. Medieco Editions.
 5. FOA/WHO (1993) Evaluation of certain food additives and contaminant. Forty first report of the Joint
 6. FAO/WHO expert Committee on food additives. Genova, (technical Report Series 837)
  Hennebert G.L., Balon Fr. La Mérule des maisons. Louvain-La-Neuve, ARTEL, Edition CIACO, l996.
 7. Fondation pour la Prévention des Allergies FPA.
  Een speciaal nummer van het Franstalige tijdschrift " Oasis Allergies " (maart 2002) van de Fondation pour la Prévention des Allergies (bestemd voor huisartsen maar ook beschikbaar voor patiënten) bevat een hele reeks adviezen en praktische informatie in verband met matrassen, een lijst van verkooppunten, merken en prijzen van.
  56 rue de la concorde - 1050 Bruxelles - Tel: 02. 511.67.61 - e-mail.
 8. Jonckheer P. Sandrine 2. Rapport scientifique de l'année 2000
 9. Jadoul F. La Terre est notre maison. Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et l'environnement. Ed. Luc Pire. 2002
 10. Kuske M, Nicolas J. Les pollutions dans l'air intérieur des bâtiments. Diagnostic. Incidence sur la santé. 2000.
 11. OMS. L'asthme bronchial & Aide-mémoire n°26 (herzien in 2000)
 12. ONE. Guide de médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant. Met fiches over astma en lood. ONE, Avenue de la Toison d'Or, 84-86, 1060 Bruxelles - Tel. 02.542.12.11.
 13. Pesticide Action Network (PAN) Belgium. Pas de pesticides à la maison. Solutions sans danger pour le contrôle de bestioles indésirables. 1999. (beschikbaar op de internetsite : www.ful.ac.be/hotes/sandrine
 14. Rappe A. Pesticides et santé : les pesticides en balance. Association Pharmaceutique Belge. 1992.
 15. Roper William L., " Preventing lead poisoning in young children -A statement by the Centers for Disease Control" - October 1991
 16. Dossier Santé Conjuguée, Fédération des Maisons Médicales. Ensanter l'habitat. n°18. Octobre 2001.
 17. Testud F. Pathologie toxique en milieu de travail. Editions Alexandre Lacassagne. 2ème édition revue et augmentée. 1998.
 18. Vervloet D., Magnan A. Traité d'Allergologie, Collection Médecine-Science. Flammarion , février 2003.
 19. Wonen Gezondheid (2de editie). Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. Administratie Gezondheidszorg. Afdeling Preventie en Sociale Gezondheidszorg. 2003.
   

Internet

Wetenschappelijk synthesedossier voor huisartsen en leefmilieuwerkers.

Documenten betreffende de link binnen huisvervuiling en gezondheid. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn:www.observatbru.be

Dagelijkse gegevens over de luchtvervuilingwww.ircel.beInternetsite van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) - Tel. 02.775.75.99

Wetenschappelijke en epidemiologische gegevenswww.wiv-isp.be
Internetsite van het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV)

Binnenhuisvervuilingwww.ful.ac.be/hotes/sandrine
Informatie over binnenhuisvervuiling. Met veel links naar andere sites.

Pesticidenhttps://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512609&_dad=portal&_schema=PORTALInternetsite van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu.
Bevat een volledige lijst van de merknamen van toegelaten pesticiden voor niet-landbouwgebruik.

Pesticidenwww.ful.ac.be/hotes/sandrine
Website van het Pesticides Action Network (PAN) Belgium met informatie over pesticiden voor tuin en huis.

Microbiologische binnenhuisvervuiling/schimmelswww.Indoorpol.be
Website gerealiseerd in het kader van het wetenschappelijk programma ter bescherming van werknemers op het vlak van gezondheid, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst voor Wetenschapsbeleid. Bevat info en advies in verband met huisvesting.

Schimmelswww.hc-sc.gc.ca
Santé Canada

Pollen en fungicidesporen in de lucht:www.airallergy.be
Betreft vooral de buitenlucht. Ook raadgevingen.

Bouwmaterialenwww.bbri.be
Website van het Wetenschappelijk en Technische Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), het onderzoeks- en informatiecentrum van de Belgische bouwsector.

Allergie:

 • www.oasis.allergies.org
  Internetsite Prévention des allergies asbl.
 • www.mutsoc.be
  Internetsite van l'Union Nationale des Mutualités Socialistes. In de rubriek " Publications " kan een brochure " Enfants et Allergies, Conseils de prévention " (zie hoger) worden gedownload. De rubriek bevat ook een overzicht van andere brochures van deze dienst.
 • www.astma-en-allergiekoepel.be
  website van de zelfhulpgroep vzw Allergiepreventie, het Astmafonds en de Astmastichting België, met informatie over allergieën en astma.
 • www.stichtingvoedselallergie.nl
  website van de Vlaamse afdeling van de (Nederlandse) Stichting Voedselallergie met informatie over voedselallergie.

Laboratoriumonderzoekenwww.inami.fgov.be
Op deze internetsite worden de tarieven van alle laboratoriumonderzoeken gepubliceerd.

Zelfhulpgroepen:

 • www.self-help.be
  Internetsite van de Mutualités socialistes, met gegevens van alle Franstalige zelfhulpgroepen in België.
 • www.zelfhulp.be
  Internetsite van Trefpunt Zelfhulp met gegevens van alle Nederlandstalige zelfhulpgroepen.
Datum van de update: 21/09/2018