U bent hier

Binnenverontreiniging

We brengen gemiddeld 80 % van onze tijd binnenshuis door, ongeacht of dat nu thuis, op kantoor, op school of elders is. Deze omgevingen zijn echter niet vrij van polluenten: in sommige gevallen bevat de binnenlucht er zelfs veel grotere concentraties dan de buitenlucht!

Voor een gezond binnenmilieu is regelmatig verluchten in elk geval een onontbeerlijke voorwaarde en daarom ontwikkelde Leefmilieu Brussel ook op dit vlak een gids en een online diagnosehulpmiddel, waarop we verder in deze rubriek nog terug zullen komen.

Leefmilieu Brussel heeft daarom een werkinstrument ontwikkeld, “PEST in huis” genaamd, waarmee artsen een eerste diagnose kunnen stellen wanneer ze het bestaan van een gezondheidsprobleem vermoeden dat gekoppeld zou kunnen zijn aan binnenhuisvervuiling.

In voorkomend geval kunnen ze dan een beroep doen op de RCIB of “groene ambulance” om hun diagnose te vervolledigen met een milieuonderzoek en monsterneming bij de patiënt thuis voor verdere analyse. Daarnaast heeft de RCIB echter ook tot opdracht om mogelijke binnenhuisvervuiling in crèches te bestuderen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil ten slotte ook komen tot een netwerk van de verschillende sociale actoren die rond binnenmilieu, woninghygiëne, sociale begeleiding en gezondheid actief zijn. Een interactieve kaart stelt u in dit opzicht dan ook in staat om de respectieve interveniënten beter te identificeren.

Datum van de update: 04/10/2018