U bent hier

Catalogus van geologische en hydrogeologische gegevens (vector)

 

 

 

 

 

 

 

Geologie

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Geologische veldgegevens Vector, punten Geodata - Geodata

Geologie

WFS (Web Feature Service)

geology

_field

_data

Cartografische gegevens
Tophoogtes van de stratigrafische eenheden (SE/BHG) (m_TAW) vector, isolijnen 2.5 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

_top

Cartografische gegevens
Diktes van de stratigrafische eenheden (SE/BHG) (m) vector, isolijnen 2.5 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

_thickness

Cartografische gegevens
Omvang van de stratigrafische eenheden (SE/BHG) vector, polygonen Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

Cartografische gegevens
Geologische kaart van de Brussels gewest vector, polygonen Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

_map

Cartografische gegevens

Hydrogeologie

Hydrogeologische Eenheden (HE/BHG)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Omvang van de hydrogeologische eenheden (HE/BHG) vector, polygonen Geodata - Geodata Hydrogeologische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (HE/BHG)
WFS (Web Feature Service)

geology

_stratigraphy

Cartografische gegevens

Grondwaterlichamen (Kaderrichtlijn Water)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Extensions des masses d'eau souterraine (DCE) vecteur, polygones Geodata - Geodata Grondwater-lichamen (Kaderrichtlijn Water)
WFS (Web Feature Service)

water

_groundwaterbody

Cartografische gegevens

Monitoring van het grondwater (piezometrie)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging/karakteristieken van de stations (kwantitatieve monitoring) vector, punten Geodata - Geodata Monitoring van het groundwater (piezometrie)
WFS (Web Feature Service)

water

_monitoring

_groundwater

_level

Cartografische gegevens
Piëzometrische grafieken (kwantitatieve monitoring) time series Geodata - Geodata 

Monitoring van het grondwater (kwaliteit)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging/karakteristieken van de stations (kwalitatieve monitoring) vector, punten Geodata - Geodata Monitoring van het groundwater (kwaliteit)
WFS (Web Feature Service)

water

_monitoring

_groundwater

_quality

Cartografische gegevens
Kwaliteitsgegevens (kwalitatieve monitoring) time series Geodata - Geodata 

Grondwaterwinningen

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging en karakteristieken van permanente en tijdelijke winningen  vector, punten Geodata - Geodata Grondwater-winningen
WFS (Web Feature Service)

water

_groundwater

_abstraction

Cartografische gegevens
Beschermingsgebied (drinkwater) vector, polygonen  Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

water

_protectedsite

_drinking

_water

Cartografische gegevens
Afwateringsgalerij (drinkwater) vector, isolijnen WFS (Web Feature Service)

water

_protectedsite

_drinking

_galerie

Cartografische gegevens
Waterputten (drinkwater) vector, punten WFS (Web Feature Service)

water

_protectedsite

_drinking

_wells

Cartografische gegevens

Piëzometrische kaarten (freatisch systeem) 

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Piëzometrische kaarten van het freatische systeem van Brussel (m-TAW) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata Brussels Phreatic System Model (BPSM)
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_piezo

Cartografische gegevens
Freatische grondwaterstanden (m-TAW) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_phreatic

_head

Cartografische gegevens
Freatische grondwaterdiepten (m) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_phreatic

_depth

Cartografische gegevens

Piëzometrische kaarten (afgesloten systeem)

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Piëzometrische kaart van de hydrogeologische eenheid HE/BHG_08a Landeniaan zand aquifer (m-TAW) (mei 2013) vector, isolijnen 2 m Geodata - Geodata Hydrogeologische model van de Landeniaanzanden (Hydroland)
WFS (Web Feature Service)

groundwater

_model

_piezo

Cartografische gegevens

Geothermie

Gegevens Type Kanaal Naam van de WFS laag Link Meer info?
Ligging en karakteristieken van de gesloten geothermische systemen (BTES) vector, punten Geodata - Geodata Geothermie
WFS (Web Feature Service) geothermie
_btes
Cartografische gegevens
Ligging en karakteristieken van de open geothermische systemen (ATES) vector, punten Geodata - Geodata
WFS (Web Feature Service) geothermie
_ates
Cartografische gegevens
Datum van de update: 02/04/2021