U bent hier

Formulieren Grondwaterwinningen

Let op: 

  • Elke niet-tijdelijke grondwaterwinning is ook gebonden aan een milieuvergunning (rubriek 62). U moet dus ook een milieuvergunningsaanvraag indienen.
  • Elke grondwaterwinningsaanvraag moet ingediend worden uiterlijk 1 maand voor het begin van de werken.
Formulieren voor de vergunningsaanvraag van grondwaterwinningen (K.B. 21/01/1976)

Omschrijvingdocument

Pdf
versie

Word
versie

Aanvraagformulier voor een vergunning voor een permanente grondwaterwinning

Geen vergunning vereist, maar slechts aangifte :(K.B.21/04/1976, art.2) (.pdf)

Geen vergunning vereist, maar slechts aangifte :(K.B.21/04/1976, art.2) (.doc)

Aanvraagformulier voor een vergunning voor een tijdelijke grondwaterwinning : bemaling in het kader van bouwkunde werken

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning van klasse I (.pdf)

Aanvraagformulier vergunning grondwaterwinning van klasse I (.doc)

 

Datum van de update: 19/03/2019