U bent hier

Landeniaanzanden (Hydroland)

Sinds 2016 is er een hydrogeologisch model op basis van de eindige-elementenmethode met betrekking tot het  grondwaterlichaam van de Landeniaanzanden  beschikbaar, dat werd ontwikkeld op FEFLOW 6.1®: HYDROLAND v1.0. 

Hoewel er minder water wordt onttrokken aan deze afgesloten grondwaterlaag dan aan het Brusseliaan, kan ze niettemin worden beschouwd als een strategische watervoorraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HYDROLAND maakt het mogelijk om de processen omtrent de afvloeiing van het grondwater in de hydrogeologische eenheid HE/BHG_08a Landeniaan zand aquifer te simuleren.

Dit model is een aanvulling op het Brussels Phreatic System Model (BPSM) en volgt doelstellingen van dat laatste, namelijk:

  • een strategisch beheersmiddel voor de grondwatervoorraad van het grondwaterlichaam van de Landeniaanzanden ontwikkelen, dat het mogelijk maakt om de kwantitatieve en kwalitatieve druk te simuleren die op het grondwater wordt uitgeoefend. Dit model streeft ernaar om op termijn een hydrogeologisch referentiemodel tot stand te brengen, een onmisbaar hulpmiddel voor het geïntegreerde beheer van het grondwater van het freatische systeem dat het ook mogelijk maakt om simulaties uit te voeren van de thermische stromen (geothermie) en van het transport van verontreinigende stoffen (diffusie en dispersie);
  • een piëzometrische referentiekaart tot stand brengen (mei 2013) voor de hydrogeologische eenheid HE/BHG_08a Landeniaan zand aquifer te stimuleren.
Datum van de update: 02/10/2020

Documenten: