U bent hier

Brussels Phreatic System Model (BPSM)

Een eerste hydrogeologisch model op basis van de eindige-elementenmethode, Hydrobrux genoemd, werd in 2015 ontwikkeld op de software FEFLOW 6.1®. Het spitste zich toe op het grondwaterlichaam van de Brusseliaanzanden, dat zich op de oostelijke helling van de Zennevallei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. Deze voorraad is zeer belangrijk omdat 80% van het gewonnen water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht het gebruik, afkomstig is van dit grondwaterlichaam, waarbij het overgrote deel voor de drinkwatervoorziening is bestemd.

Sinds 2019 is er een nieuw hydrogeologisch model op basis van de eindige-elementenmethode met betrekking tot het freatische systeem beschikbaar, dat werd ontwikkeld op FEFLOW 7.0®: Brussels Phreatic System Model (BPSM, M. Agniel, 2019). Dit digitale model werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel. Het model maakt het mogelijk om de processen omtrent de afvloeiing van het grondwater in de hydrogeologische eenheden van het Brusselse freatische systeem te simuleren BPSM omvat Hydrobrux en is een verbeterde versie van Hydrobrux. 

BPSM voldoet aan twee zeer belangrijke doelstellingen:

  • een strategisch beheersmiddel voor de grondwatervoorraad van het freatische systeem ontwikkelen, dat het mogelijk maakt om de kwantitatieve en kwalitatieve druk te simuleren die op het grondwater wordt uitgeoefend. Dit model streeft ernaar om op termijn een hydrogeologisch referentiemodel tot stand te brengen, een onmisbaar hulpmiddel voor het geïntegreerde beheer van het grondwater van het freatische systeem dat het ook mogelijk maakt om simulaties uit te voeren van de thermische stromen (geothermie) en van het transport van verontreinigende stoffen (diffusie en dispersie);
  • piëzometrische referentiekaarten opmaken (mei 2013) :

1. ​piëzometrische referentiekaarten (m-TAW) van het hydrogeologische aquifereenheiden waaruit het Brusselse freatische systeem bestaat, namelijk:

  • HE/BHG_1b Alluviale leem, zand en grind aquifer;
  • HE/BHG_2 Hangend zandig aquifersysteem (Fm van Diest, Fm van Bolderberg, Fm van Sint-Huilbrechts-Hern en lid van Onderdale)
  • HE/BHG_4 Zand van Wemmel, Lede, Brussel en Vlierzele aquifersysteem (of beter bekend als Brusseliaanzanden);
  • HE/BHG_6 Zand en klei van Tielt Aquitard;
  • HE/BHG_7b Zand en klei van Moen aquitard.

          2. freatische grondwaterstanden (m-TAW) (mei 2013) ;

          3. freatische grondwaterdiepten (m) (mei 2013) (isobaden).

Datum van de update: 13/11/2020