U bent hier

Brussels confined System Model (BCSM)

De potentiële hydrogeologische interacties tussen HE/BHG_8 Landeniaan zand aquifersysteem en de onderliggende HE/BHG_9 Krijt en sokkel aquifersysteem zetten Leefmilieu Brussel ertoe aan om de ontwikkeling te overwegen van een geïntegreerd model met betrekking tot het afgesloten systeem Brussels confined System Model (BCSM).

Dit model zou het vorige HYDROLAND-model omvatten, en ook de verschillende hydrogeologische eenheden waaruit het ingeperkte systeem bestaat. Het streeft ernaar vollediger en nauwkeuriger te zijn dan het HYDROLAND-model door met name het volgende te garanderen:

 • een betere bepaling van de geologische structuren, met name door een fijnere discretisatie die het meer bepaald mogelijk maakt om elke hydrogeologische eenheid van het ingeperkte systeem te modelleren;
 • een betere representativiteit van de verhoudingen tussen aquifers;
 • een betere bepaling van de infiltratie dankzij met name de aanwending van de resultaten van het hydrologische Wetspass-model (O. Batelaan, Y. Meyus en F. De Smed   - 2007);

 O. Vrije Universiteit Brussel & K.U.Leuven), Y. Meyus (Vrije Universiteit Brussel) et F. De Smedt (Vrije Universiteit Brussel)

Naar het voorbeeld van zijn “bovenbuur” BPSM zijn de door het BCSM nagestreefde doelstellingen de volgende:

 • een strategisch beheersmiddel voor de grondwatervoorraad van het ingeperkte systeem ontwikkelen, dat het mogelijk maakt om de kwantitatieve en kwalitatieve druk te simuleren die op het grondwater wordt uitgeoefend. Dit model streeft ernaar om op termijn een hydrogeologisch referentiemodel tot stand te brengen, een onmisbaar hulpmiddel voor het geïntegreerde beheer van het grondwater van het ingeperkte systeem dat het ook mogelijk maakt om simulaties uit te voeren van de thermische stromen (geothermie) en van het transport van verontreinigende stoffen (diffusie en dispersie);
 • piëzometrische referentiekaarten tot stand brengen voor elke hydrogeologische aquifereenheid waaruit het Brusselse ingeperkte systeem bestaat, namelijk:
  • HE/BHG_8a Landeniaan zand aquifer
  • HE/BHG_9a Krijt aquifer
  • HE/BHG_9b Sokkel aquifersysteem

Momenteel maken bepaalde moeilijkheden het niet mogelijk om het BCSM optimaal te ontwikkelen. In het bijzonder het gebrek aan kennis van de structuren met betrekking tot de diepste stratigrafische eenheden: SE/BHG_91 Krijt van Gulpen en SE/BHG_92 Paleozoïsche sokkel. Een betere voorstelling van de structuren via de realisatie van seismische campagnes zou het in het kader van een volgende versie van Brustrati3D mogelijk kunnen maken om dit probleem de komende jaren op te lossen.

Datum van de update: 28/09/2020