U bent hier

Begrip “grondwaterlichamen” (Kaderrichtlijn Water)

Het grondwater werd afgebakend aan de hand van “grondwaterlichamen” krachtens de definitie van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) die werd omgezet in Brussels recht door de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid.

Een grondwaterlichaam wordt erin gedefinieerd als een afzonderlijke grondwatermassa in een of meerdere aquifers. Aan deze waterlichamen zijn milieudoelstellingen toegewezen die werden vastgelegd in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand ter omzetting van richtlijn 2006/118/EG.
Wegens hun transregionale karakter hebben de partners van het stroomgebieddistrict van de Schelde de afbakening van de waterlichamen geharmoniseerd. Waterlichamen zijn het voorwerp van een kwantitatief en kwalitatief beheer dat wordt gecoördineerd binnen de grensoverschrijdende aquifers in het kader van de Internationale Scheldecommissie (ISC).

Op het niveau van het Brussels Gewest werden op die manier 5 grondwaterlichamen afgebakend op basis van hydrogeologische criteria die vergelijkbaar zijn met de typering van de Hydrogeologische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en antropogene criteria (waterwinningen, zowel kwantitatieve als kwalitatieve impact van de druk, aanwezigheid van aquatische en terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van het grondwater, bestuurlijke grenzen ...): 

  • Brusseliaan- en Ieperiaanzanden (BR05): heeft een oppervlakte van 89 km², vergelijkbaar met de Hydrogeologische Enheid HE/BHG_4 Zand van Wemmel, Lede, Brussel en Vlierzele aquifersysteem (Oost deel van de vallei van de Zenne);
  • Ieperiaanzanden Heuvelstreek (BR04): heeft een oppervlakte van 21 km², vergelijkbaar met de Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_6 Zand en klei van Tielt Aquitard;
  • Landeniaanzanden (BR03): heeft een oppervlakte van 162 km², vergelijkbaar met de Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_8a Landeniaan zand aquifer;
  • Sokkel in het Voedingsgebied (BR02): heeft een oppervlakte van 51 km², vergelijkbaar met de Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_9b Sokkel aquifersysteem;
  • Sokkel en krijt (BR01): heeft een oppervlakte van 111 km², vergelijkbaar met het Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_9 Krijt en sokkel aquifersysteem.

Links naar de gegevens

De gegevens van grondwaterlichamen zijn te raadplegen en te downloaden via onderstaande links:

Kanaal Naam Gegevens Type Link
SDI (Spatial Data Infrastructure) Grondwater : stations piëzometrie & kwaliteit Omvang van de grondwaterlichamen vector, polygonen

Geodata.brussels

WFS (Web Feature Service) wsl_bruenvi_water_groundwaterbody Omvang van de grondwaterlichamen vector, polygonen Cartografische gegevens

 

Datum van de update: 05/07/2019