U bent hier

Begrip “grondwaterlichamen” (Kaderrichtlijn Water)

Het grondwater werd afgebakend aan de hand van “grondwaterlichamen” krachtens de definitie van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) die werd omgezet in Brussels recht door de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid.

Een grondwaterlichaam wordt erin gedefinieerd als een afzonderlijke grondwatermassa in een of meerdere aquifers. Aan deze waterlichamen zijn milieudoelstellingen toegewezen die werden vastgelegd in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand ter omzetting van richtlijn 2006/118/EG.
Wegens hun transregionale karakter hebben de partners van het stroomgebieddistrict van de Schelde de afbakening van de waterlichamen geharmoniseerd. Waterlichamen zijn het voorwerp van een kwantitatief en kwalitatief beheer dat wordt gecoördineerd binnen de grensoverschrijdende aquifers in het kader van de Internationale Scheldecommissie (ISC).

Op het niveau van het Brussels Gewest werden op die manier 5 grondwaterlichamen afgebakend op basis van hydrogeologische criteria die vergelijkbaar zijn met de typering van de Hydrogeologische Eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en antropogene criteria (waterwinningen, zowel kwantitatieve als kwalitatieve impact van de druk, aanwezigheid van aquatische en terrestrische ecosystemen die afhankelijk zijn van het grondwater, bestuurlijke grenzen ...):

  • Brusseliaan zand (BR05): vergelijkbaar met de Hydrogeologische Enheid HE/BHG_4 Zand van Wemmel, Lede, Brussel en Vlierzele aquifersysteem (Oost deel van de vallei van de Zenne);
  • Noordwest Brusseliaan en Tielt zand systeem (BR04): vergelijkbaar met het systeem samengesteld uit de Hydrogeologische Eenheden HE/BHG_4 Zand van Wemmel, Lede, Brussel en Vlierzele aquifer en HE/BHG_6 Zand en klei van Tielt aquitard (West deel van de vallei van de Zenne);
  • Landeniaan zand (BR03): vergelijkbaar met de Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_8a Landeniaan zand aquifer;
  • Sokkel (BR02): vergelijkbaar met de Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_9b Sokkel aquifersysteem;
  • Sokkel en Krijt systeem (BR01): vergelijkbaar met het Hydrogeologische Eenheid HE/BHG_9 Krijt en sokkel aquifersysteem.
Datum van de update: 28/09/2020